Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » Dzieje Apostolskie » Rozdział 28
«  Dzieje Apostolskie 27 Dzieje Apostolskie 28 List do Rzymian 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A gdyśmy się wyratowali, wtedyśmy poznali, że oną wyspę Maltą nazywają. [2] »A ludzie pogańscy onej wyspy niemałą nam ludzkość okazali. Albowiem zapaliwszy stos drzewa, rozgrzewali nas wszystkich z powodu deszczu, który natenczas lał, i zimna. [3] »A gdy Paweł nazbierał niemałą gromadę chróstu i kładł na ogień, żmija uciekając przed gorącem, uchwyciła się ręki jego. [4] »Co obaczywszy oni poganie, że wisiała ona bestya u ręki jego, mówili między sobą: Musi ten człowiek być mężobójca, bo choć wyszedł z morza, pomsta nie da mu żyć. [5] »Ale on otrząsnąwszy oną bestyę w ogień, nic złego nie ucierpiał. [6] »A oni mniemali, że spuchnie i nagle upadłszy umrze. A gdy na to długo czekali, widząc, że mu się nic złego nie stało, zmieniwszy się, mówili, że jest Bogiem. [7] »A na tych miejscach były folwarki księcia onej wyspy, imieniem Publiusza, który nas przyjąwszy, przez trzy dni łaskawie podejmował. [8] »I trafiło się, że ojciec Publiuszów chorował na gorączkę i dyzenteryę w te czasy. Tedy wszedł do niego Paweł i pomodliwszy się, włożył na niego ręce i uzdrowił go. [9] »To gdy się stało, tedy wszyscy ci, którzy na onej wyspie chorowali, przychodzili (do niego) i byli uzdrowieni. [10] »Oni też nas w wielkiej czci mieli, i kiedyśmy od nich odjeżdżali, nakładli nam, co było potrzeba. [11] »A po trzech miesiącach jechaliśmy okrętem Aleksandryjskim, który na wyspie zimował, na którym był herb gwiazdy Bliźniąt. [12] »A gdyśmy przyjechali do Syrakuzy, mieszkaliśmy tam trzy dni. [13] »Stąd objeżdżając, przyjechaliśmy do Rhegium, a po jednym dniu, gdy wiał z południa wiatr, drugiego dnia przybiegliśmy do Puteolów, [14] »gdzie znaleźliśmy braci. Ci prosili nas, abyśmy u nich pomieszkali przez siedem dni, a potem szliśmy do Rzymu. [15] »Skąd, gdy usłyszeli bracia o nas, wyszli naprzeciwko nas aż do rynku Appiusza i Trzech karczem. Ujrzawszy ich Paweł, dziękując Bogu napełnił się ufnością. [16] »A gdyśmy przyszli do Rzymu, dopuszczono Pawłowi mieszkać osobno z jednym żołnierzem, który go strzegł. [17] »A po trzech dniach wezwał (Paweł) przedniejszych z Żydów. A gdy się zeszli, mówił do nich: Ja, mężowie bracia, nic nie uczyniwszy przeciwko ludowi albo obyczajom ojcowskim, będąc pojmany w Jeruzalem, zostałem podany w ręce Rzymianom, [18] »którzy gdy mię wybadali i wysłuchali, chcieli mię wypuścić, dlatego że żadnej przyczyny śmierci nie było we mnie; [19] »ale gdy się temu sprzeciwiali Żydzi, musiałem się do cesarza odwołać, a nie dlatego żebym miał lud mój w czem oskarżać. [20] »Dla tej tedy przyczyny prosiłem o to, żebym was mógł widzieć i do was mówić. Albowiem za nadzieję ludu Izraelskiego jestem oto tym łańcuchem związany. [21] »Tedy oni rzekli do niego: My aniśmy listów z Judei o tobie nie mieli, ani też nam żaden z braci przyszedłszy nie oznajmił, ani nie mówił o tobie co złego. [22] »Ale chcemy od ciebie słyszeć, co ty rozumiesz; bo o tej sekcie wiemy dobrze, że się jej wszędzie sprzeciwiają. [23] »I naznaczywszy mu dzień, przyszło ich do niego na gospodę niemało, którym on wykładał Pisma, świadcząc o Królestwie Bożem i dowodząc im o Jezusie z Zakonu Mojżeszowego i z Proroków od zarania aż do wieczora. [24] »A niektórzy uwierzyli temu, co Paweł powiadał; a drudzy zaś nie wierzyli. [25] »A gdy się tak między sobą nie zgadzali, rozchodzili się, a Paweł mówił wtedy do nich jedno słowo: Że dobrze Duch Święty mówił przez Izajasza proroka do ojców naszych [26] »mówiąc: Idź do ludu tego i powiedz mu: Uszyma będziecie słuchać, a nie będziecie rozumieć; i widząc będziecie widzieć, a nie ujrzycie. [27] »Albowiem zgrubiało serce ludu tego, i uszami z ciężkością słuchali, i oczy swoje zamrużyli, aby snać oczyma nie widzieli, i uszami nie słyszeli, i sercem nie zrozumieli, i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. [28] »Niechże wam tedy będzie wiadomo, że poganom posłane jest to zbawienie Boże, i oni będą słuchać. [29] »A gdy to powiedział, wyszli od niego Żydzi, mając między sobą wielki spór. [30] »I mieszkał Paweł całe dwa lata w swej gospodzie i przyjmował wszystkich, którzy przychodzili do niego, [31] »każąc im o Królestwie Bożem i nauczając tych rzeczy, które są o Panu Jezusie Chrystusie, ze wszelką swobodą bez zakazu. 
«  Dzieje Apostolskie 27 Dzieje Apostolskie 28 List do Rzymian 1  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.