Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » Dzieje Apostolskie » Rozdział 3
«  Dzieje Apostolskie 2 Dzieje Apostolskie 3 Dzieje Apostolskie 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wtedy też Piotr i Jan wstępowali do Kościoła na godzinę modlitwy dziewiątą. [2] »A niektóry mąż, który był chromy od żywota matki swej, bywał przynoszony, i kładziono go na każdy dzień u drzwi kościelnych, które zowią Ozdobne, aby prosił jałmużny od tych, którzy wchodzili do Kościoła. [3] »Ten tedy ujrzawszy Piotra i Jana poczynających wchodzić do Kościoła, prosił ich o jałmużnę. [4] »A spojrzawszy na niego Piotr z Janem, rzekł: Wejrzyj na nas. [5] »Wtedy on pilnie patrzył na nich, spodziewając się wziąć co od nich. [6] »Ale Piotr rzekł: Srebra ani złota nie mam, ale co mam, to ci daję: w Imię Jezusa Chrystusa Nazareńskiego wstań i chodź. [7] »I ująwszy go za prawą rękę jego, podniósł go. I natychmiast umocniły się golenie i stopy jego, [8] »i podskoczywszy stanął i począł chodzić. I wszedł z nimi do Kościoła, chodząc i skacząc i chwaląc Boga. [9] »I widział go wszystek lud chodzącego i chwalącego Boga. [10] »I poznawali go, że to był ten sam, który dla jałmużny siadał u Ozdobnych drzwi Kościoła; i napełnieni byli podziwem i zdumieniem wielbieni z tego, co mu się było zdarzyło. [11] »A gdy uzdrowiony trzymał się Piotra i Jana, zbiegł się do nich wszystek lud do portyku, który zowią Salomonowym, bardzo się dziwując. [12] »Widząc to Piotr, jął mówić do ludu: Mężowie Izraelscy, co się dziwicie temu? Albo czemu na nas tak pilnie patrzycie, jakobyśmy my naszą mocą albo władzą to uczynili, że ten chodzi? [13] »Bóg Abrahama, i Bóg Izaaka i Bóg Jakóba, Bóg ojców naszych uwielbił Jezusa, Syna Swego, Któregoście wy wprawdzie wydali i zaparliście się przed Piłatem, gdyż on Go chciał wypuścić; [14] »ale wy zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego, a żądaliście, aby wam był darowany człowiek mężobójca, [15] »i zabiliście Dawcę żywota. Ale Bóg wskrzesił Go od umarłych, czego my jesteśmy świadkami. [16] »I dla wiary w Imię Jego, i Imię Jego umocniło nogi tego, którego wy widzicie i znacie; i wiara, która przez Niego jest, dała mu to zupełne zdrowie wobec was wszystkich. [17] »A teraz, bracia, wiem, żeście to z niewiadomości uczynili, jako też i książęta wasi. [18] »Ale Bóg, Który przepowiedział przez usta wszystkich Proroków Swoich, że Chrystus Jego miał być umęczony, tak też ziścił i wypełnił. [19] »Przeto pokutujcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze, [20] »i żeby przyszły czasy ochłody przed Obliczem Pana, aby posłał On Tego, Który jest opowiadany, Jezusa Chrystusa, [21] »Którego teraz wprawdzie musiało Niebo przyjąć aż do naprawy wszystkich rzeczy, o której mówił Bóg od wieków przez usta świętych Proroków Swoich. [22] »Już bowiem Mojżesz mówił: Że Proroka wzbudzi wam Pan Bóg wasz z pośród braci waszej, podobnego mnie: Tego będziecie słuchać we wszystkiem, cokolwiek wam będzie mówił; [23] »i to będzie, że każda dusza, któraby nie usłuchała tego Proroka, będzie wytracona z ludu. [24] »– I wszyscy też prorocy, którzy mówili od Samuela i dalej, przepowiadali te dni. [25] »Wy jesteście synami proroków i Przymierza, które Bóg postanowił z ojcami waszymi, mówiąc do Abrahama: I w Nasieniu twojem będą błogosławione wszystkie pokolenia ziemi. [26] »Dla was to naprzód Bóg wskrzesił Syna Swego i posłał Go błogosławiącego wam, ażeby się każdy z was nawrócił od złości swojej. 
«  Dzieje Apostolskie 2 Dzieje Apostolskie 3 Dzieje Apostolskie 4  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.