Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » Dzieje Apostolskie » Rozdział 6
«  Dzieje Apostolskie 5 Dzieje Apostolskie 6 Dzieje Apostolskie 7  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A w one dni, gdy rosła liczba uczniów, stało się szemranie Greków przeciwko Żydom, że gardzili wdowami ich w powszedniem posługowaniu. [2] »Wtedy Dwunastu wezwawszy mnóstwo uczniów, rzekli im: Nie słuszna jest rzecz, żebyśmy mieli my opuścić słowo Boże, a posługiwać stołom. [3] »A przeto upatrzcie, bracia, między wami mężów siedmiu, mających dobre świadectwo, pełnych Ducha Świętego i mądrości, których postanowimy nad tą pracą, [4] »a my modlitwy i posługowania słowa pilnować będziemy. [5] »I podobała się ta mowa całemu zgromadzeniu. Tedy obrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, i Filipa, i Prochora, i Nikanora, i Tymona, i Parmena i Mikołaja, nowonawróconego Antyocheńczyka. [6] »Tych postawili przed obliczem Apostołów, którzy modląc się włożyli na nich ręce. [7] »A słowo Boże rosło i bardzo się mnożyła liczba uczniów w Jeruzalem; i wielkie też mnóstwo kapłanów było posłuszne wierze. [8] »A Szczepan, będąc pełen łaski i mocy, czynił cuda i znaki wielkie między ludem. [9] »I powstali niektórzy z bożnicy, którą zowią Libertyńską, i Cyrenejską i Aleksandryńską; i tych, którzy byli z Cylicyi i z Azyi, spierając się ze Szczepanem. [10] »Ale nie mogli się sprzeciwić mądrości i Duchowi, Który mówił. [11] »Tedy podesłali mężów, którzyby mówili, że go słyszeli mówiącego bluźnierstwa przeciwko Mojżeszowi i Bogu. [12] »A tak wzruszyli lud i starszych, i nauczycieli Zakonnych; i zbiegłszy się, porwali go i przywiedli do Rady. [13] »I postawili fałszywych świadków, którzy mówili: Ten człowiek nie przestaje mówić słów bluźnierczych przeciwko temu miejscu świętemu i przeciwko Zakonowi. [14] »Albowiem słyszeliśmy go, gdy mówił: Że Jezus Nazareński zburzy to miejsce i odmieni podania, które nam podał Mojżesz. [15] »A patrząc na niego pilnie wszyscy, którzy siedzieli w Radzie, widzieli oblicze jego, jako oblicze Anielskie. 
«  Dzieje Apostolskie 5 Dzieje Apostolskie 6 Dzieje Apostolskie 7  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.