Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » List do Rzymian » Rozdział 10
«  List do Rzymian 9 List do Rzymian 10 List do Rzymian 11  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Bracia, pragnienie jest serca mojego i modlitwa do Boga ustawicznie się (we mnie) dzieje o ich zbawienie. [2] »Bo to powiadam im, że mają gorliwość ku Bogu, ale nie według należytego rozumienia. [3] »Albowiem nie znając sprawiedliwości Bożej, ale swoją chcąc postawić, sprawiedliwości Bożej nie są poddani. [4] »Celem bowiem Zakonu jest Chrystus ku usprawiedliwieniu każdego, kto wierzy. [5] »Bo tak napisał Mojżesz: Że człowiek, któryby czynił sprawiedliwość, która jest z Zakonu, będzie w niej żył. [6] »– A o sprawiedliwości, która jest z wiary, tak mówi: Nie mów w sercu swojem: któż wstąpi do Nieba? To jest, aby Chrystusa stamtąd sprowadzić. [7] »Albo: Któż zstąpi do przepaści? To jest, aby Chrystusa z martwych wywieść. [8] »– Ale co mówi Pismo? Blizko jest słowo w ustach twoich i w sercu twojem. – A tem słowem jest słowo wiary, które opowiadamy. [9] »Bo jeślibyś wyznał usty swojemi Pana Jezusa i wierzyłbyś w sercu swem, że Go Bóg wzbudził od umarłych, będziesz zbawiony. [10] »Sercem bowiem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami czyni się wyznanie ku zbawieniu. [11] »Mówi bowiem Pismo: Wszelki, kto w Niego uwierzy, nie będzie pohańbiony. [12] »– Albowiem niema różnicy między Żydem a Grekiem, bo tenże Sam jest Panem wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. [13] »Albowiem wszelki, ktoby wzywał Imienia Pańskiego, będzie zbawiony. [14] »Ale jakim sposobem będą wzywać Tego, w Któregoby nie uwierzyli? Albo jakim sposobem będą wierzyć Temu, Któregoby nie słyszeli. Albo jakoż będą słyszeć, jeśliby nie było kaznodziei? [15] »I znowu, jakiem prawem będą kazać, jeśliby nie byli posłani? Tak jako napisane jest: O jako piękne są nogi tych, którzy opowiawiadają Ewangelię pokoju i którzy opowiadają radosną nowinę o dobrach. [16] »– Ale nie wszyscy chcą słuchać Ewangelii. Albowiem Izaijasz powiedział: Panie, kto uwierzył słuchaniu naszemu? [17] »A przeto wiara ze słuchania, a słuchanie jest przez słowo Chrystusowe. [18] »Ale powiadam: Izali nie słyszeli? I owszem, po wszystkiej Ziemi rozszedł się głos ich, i na krańce okręgu ziemi słowa ich. [19] »– Ale powiadam: Izali Izrael nie poznał? Pierwszy z nich Mojżesz mówi: Ja was przywiodę ku zazdrości przez nie naród i przez naród niemający mądrości w gniew was wtrącę. [20] »A Izaijasz śmie i mówi: Znalezionym jest od tych, którzy Mię nie szukali; jawniem się okazał tym, którzy się o Mnie nie pytali. [21] »– A do Izraela powiada: Cały dzień wyciągałem ręce moje do ludu niewierzącego, ale sprzeciwiającego się Mi. 
«  List do Rzymian 9 List do Rzymian 10 List do Rzymian 11  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.