Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » List do Rzymian » Rozdział 13
«  List do Rzymian 12 List do Rzymian 13 List do Rzymian 14  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wszelka dusza niechaj będzie poddana wyższym władzom, albowiem niemasz władzy, jedno od Boga; a te władze, które są, od Boga są zrządzone. [2] »Kto się tedy sprzeciwia władzy, sprzeciwia się zarządzeniu Bożemu; i ci, którzy mu się sprzeciwiają, sami sobie potępienie nabywają. [3] »Albowiem przełożeni nie są na postrach dobremu uczynkowi, ale złemu. A chcesz się nie bać przełożeństwa, czyń dobrze, a będziesz miał cześć od niego. [4] »Albowiem jest on służebnikiem Bożym dla twego dobra. Lecz jeśli będziesz źle czynił, bój się, bo nie napróżno miecz nosi. Albowiem jest służebnikiem Bożym, który się mści, na ukaranie tego, kto źle czyni. [5] »Przetoż z powinności bądźcie posłuszni, nietylko uchodząc przed gniewem, ale też i dla sumienia. [6] »Boć dlatego też i podatki dajecie, że są służebnikami Bożymi, w tem tylko służąc. [7] »Oddawajcież tedy każdemu, coście winni: komu dań, temu dań; komu cło, temu cło; komu bojaźń – bojaźń; komu cześć – cześć. [8] »Nikomu nie bądźcie nic dłużni, jedno abyście się zobopólnie miłowali, bo kto miłuje bliźniego, Zakon wypełnił. [9] »Albowiem: Nie będziesz cudzołożył. Nie będziesz zabijał. Nie będziesz kradł, nie będziesz mówił fałszywego świadectwa, nie będziesz pożądał. I jeśli jest jakie inne przykazanie, w tem słowie się zawiera: Będziesz miłował bliźniego twego, jako samego siebie. [10] »Miłość bliźniego nie czyni nic złego. Wypełnieniem tedy Zakonu jest miłość. [11] »A to (czyńcie) wiedząc czas, że już nam czas jest i godzina, abyśmy ze snu powstali; albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedyśmy uwierzyli. [12] »Noc przeszła, a dzień się przybliżył. Odrzućmyż już tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję Światłości. [13] »Jak we dnie, tak uczciwie postępujmy. Nie w obżarstwach, nie w pijaństwach, nie w bezwstydzie i wszeteczeństwach, nie w zwadach i zawiści, [14] »ale przyobleczcie na siebie Pana Jezusa Chrystusa, a starania o ciele nie czyńcie ku pożądliwościom. 
«  List do Rzymian 12 List do Rzymian 13 List do Rzymian 14  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.