Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » List do Rzymian » Rozdział 14
«  List do Rzymian 13 List do Rzymian 14 List do Rzymian 15  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Słabego w wierze przyjmujcie, nie sądząc myśli jego. [2] »Bo jeden wierzy, że mu się godzi jeść wszystko; ale kto słaby jest, niech jada jarzyny. [3] »Ten tedy, kto je, niech nie gardzi tym, który nie je; a ten, kto nie je, niech nie sądzi tego, który je. Albowiem Bóg go przyjął, [4] »a ty kto jesteś, co sądzisz cudzego sługę? Panu swemu albo stoi, albo upada. Ale będzie stał, bo mocen jest Bóg utwierdzić go. [5] »Albowiem jeden czyni różnicę między dniem a dniem, a drugi o każdym dniu jednakowo sądzi. Każdy tedy niech poprzestaje na swem przekonaniu. [6] »Kto rozróżnia dni, dla Pana rozróżnia; a kto nie rozróżnia, dla Pana nie rozróżnia. Kto je, dla Pana je, albowiem dziękuje Bogu. A kto nie je, dla Pana nie je i dziękuje Bogu. [7] »Albowiem nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt dla siebie nie umiera. [8] »Bo czy żyjemy, dla Pana żyjemy; czy też umieramy, dla Pana umieramy. A tak czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. [9] »Na to bowiem Chrystus umarł i zmartwychwstał, aby panował nad żywymi i nad umarłymi. [10] »Ale ty czemu sądzisz brata twego? Albo też czemu gardzisz bratem twoim? Gdyż wszyscy staniemy przed stolicą Chrystusową; [11] »bo tak jest napisane: Żyję Ja, mówi Pan, że się Mnie będzie kłaniało wszelkie kolano i wszelki język będzie wyznawał Bogu. [12] »– A tak każdy z nas sam za siebie będzie zdawał liczbę przed Bogiem. [13] »Przetoż nie sądźmy już więcej jeden drugiego, ale to raczej postanówcie, abyście nie dawali bratu okazyi do upadku albo zgorszenia. [14] »Wiem i pewien jestem tego w Panu Jezusie, że niema nic nieczystego przez Niego, jedno temu, który mniema, że co jest nieczyste, temu to jest nieczyste. [15] »Lecz jeśli dla pokarmu brat twój bywa zasmucony, to ty już nie według miłości postępujesz. Nie zatracaj twym pokarmem tego, za którego Chrystus umarł. [16] »Niechaj tedy dobro wasze nie będzie bluźnione. [17] »Albowiem Królestwem Bożem nie jest pokarm i picie, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. [18] »Bo kto w tem służy Chrystusowi, podoba się Bogu i u ludzi godzien jest chwały. [19] »A tak starajmy się o to, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu; tego zobopólnie przestrzegajmy. [20] »Nie psuj dla pokarmu sprawy Bożej. Aczkolwiek bowiem wszystkie rzeczy są czyste, to jednak niedobra jest rzecz człowiekowi, jeśli czego pożywa ze zgorszeniem. [21] »Dobrze jest nie jeść mięsa i nie pić wina, ani nie czynić czegoś takowego, przez coby brat twój upadał, albo się gorszył albo słabnął. [22] »Masz ty wiarę? Miejże ją sam w sobie przed Bogiem. Błogosławiony, kto samego siebie nie sądzi w tem, co za dobre ma. [23] »Ale ten, kto czyni różnicę, jeśliby jadł, samego siebie potępia, bo czyni to już nie z wiary. A cokolwiek nie jest z wiary, grzechem jest. 
«  List do Rzymian 13 List do Rzymian 14 List do Rzymian 15  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.