Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » List do Rzymian » Rozdział 2
«  List do Rzymian 1 List do Rzymian 2 List do Rzymian 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Przeto nie możesz być wymówiony, o człowiecze każdy, który sądzisz. Bo w tem, o co drugiego sądzisz, samego siebie potępiasz; albowiem to samo czynisz, co w innym sądzisz. [2] »Wiemy bowiem, że sąd Boży jest według prawdy przeciwko tym, którzy takie rzeczy czynią. [3] »A mniemasz li, o człowiecze, który sądzisz tych, którzy takowe rzeczy czynią, i sam je też czynisz, że ty ujdziesz sądu Bożego? [4] »lzali hojnością dobroci Jego, i cierpliwości, i nieskwapliwości gardzisz? Nie wiesz, że dobroć Boga ciebie ku pokucie przywodzi? [5] »A podług zatwardziałości twej i niepokutującego serca twego skarbisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga, [6] »Który odda każdemu podług uczynków jego: [7] »tym, którzy trwając w dobrym uczynku, szukają chwały i czci i nieskazitelności, odda żywot wieczny; [8] »ale tym, którzy są w swarach i którzy nie przyzwalają prawdzie, ale wierzą nieprawości, – gniew i niełaska. [9] »Utrapienie i ucisk na wszelką duszę człowieka, który źle czyni, naprzód Żyda, a potem Greka; [10] »ale chwała i cześć, i pokój każdemu, kto czyni dobrze, naprzód Żydowi, a potem i Grekowi. [11] »Albowiem niema względu na osoby u Boga. [12] »Bo wszyscy, którzy bez Zakonu zgrzeszyli, bez Zakonu też poginą; a którzykolwiek w Zakonie zgrzeszyli, przez Zakon będą sądzeni. [13] »Bo nie słuchacze Zakonu sprawiedliwymi są u Boga, ale ci, którzy Zakon pełnią, będą usprawiedliwieni. [14] »Albowiem jeśli poganie, którzy Zakonu nie mają, z natury czynią to, co Zakon wskazuje, to tacy, Zakonu nie mając, sami sobie są Zakonem, [15] »i pokazują, że dzieło Zakonu mają napisane na sercach swoich, za poświadczeniem sumienia swego i myśli naprzemian ich oskarżających, albo też uniewinniających, [16] »w on dzień, gdy będzie sądził Bóg sprawy ludzkie podług Ewangelii mojej przez Jezusa Chrystusa. [17] »Jeśliż więc nazywasz się Żydem, i spuszczasz się na Zakon, i przechwalasz się w Bogu, [18] »i znasz wolę Jego, i rozeznajesz, co jest pożyteczniejszego, będąc wykształcony przez Zakon, [19] »i ufasz sobie, że jesteś przewodnikiem ślepych i światłością tych, którzy są w ciemnościach, [20] »nauczycielem niemądrych, mistrzem dziatek, a nadto, że masz obraz nauki i prawdy w Zakonie, [21] »– jakoż więc ty, który drugiego nauczasz, samego siebie nie nauczasz? który każesz nie kraść, a sam kradniesz? [22] »który mówisz, żeby nie cudzołożono, a sam cudzołożysz? który wyklinasz bałwany, a świętokradztwa czynisz? [23] »który się Zakonem chlubisz, a przez przestępowanie Zakonu Boga nie czcisz? [24] »Albowiem Imię Boże przez was bluźnione bywa między poganami, tak jako napisane jest. [25] »– Obrzezanie wprawdzie jest pożyteczne, jeślibyś Zakon zachował; ale jeśli będziesz przestępcą Zakonu, to obrzezanie twoje stało ci się nieobrzezaniem. [26] »Przeto też, jeśliby nieobrzezany sprawiedliwości Zakonu przestrzegał, to izali nieobrzezanie jego nie będzie mu poczytane za obrzezanie? [27] »I będzie sądził ten, który z natury jest nieobrzezany, a pełni Zakon, ciebie, któryś przez literę i przez obrzezanie jest przestępcą Zakonu. [28] »Albowiem nie ten jest Żydem, który jest nim nazewnątrz, ani to jest obrzezanie, które jest nazewnątrz, na ciele, [29] »ale ten jest prawym Żydem, który jest nim wewnątrz; i to jest prawe obrzezanie, które jest na sercu, w duchu, a nie według litery; i któremu chwała nie od ludzi, ale od Boga jest. 
«  List do Rzymian 1 List do Rzymian 2 List do Rzymian 3  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.