Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » List do Rzymian » Rozdział 4
«  List do Rzymian 3 List do Rzymian 4 List do Rzymian 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Cóż tedy rzeczemy o tem, co Abraham, ojciec nasz, osiągnął podług ciała? [2] »Boć jeśli Abraham przez uczynki (Zakonu) został usprawiedliwiony, to ma za nie pochwałę, ale nie od Boga. [3] »Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i było mu to poczytane ku sprawiedliwości. [4] »Ale temu, który co czyni, zapłata nie bywa przyczytana podług łaski, ale podług powinności. [5] »A zaś temu, który nie działa, ale wierzy w Onego, Który usprawiedliwia grzesznego, bywa mu poczytana wiara jego ku sprawiedliwości podług postanowienia łaski Bożej. [6] »Jako też i Dawid wypowiada błogosławieństwo o człowieku, któremu Bóg poczyta sprawiedliwość bez uczynków: [7] »Błogosławieni są ci, którym odpuszczone są nieprawości i których grzechy są pokryte. [8] »Błogosławiony on mąż, któremu nie poczytał Pan grzechu. [9] »– To tedy błogosławieństwo w obrzezaniu tylko trwa, czyli też w nieobrzezaniu? Albowiem powiadamy, że poczytana jest Abrahamowi wiara ku sprawiedliwości. [10] »Jakoż tedy mu została poczytana? W obrzezaniu, czy nie w obrzezaniu? Nie w obrzezaniu, ale w nieobrzezaniu. [11] »Bo i znamię obrzezania otrzymał on tylko jako pieczęć tej sprawiedliwości, którą już nabył przez wiarę, będąc jeszcze nieobrzezanym; a to dlatego, aby był ojcem wszystkich wierzących w nieobrzezaniu, żeby i im była poczytana ich wiara ku sprawiedliwości, [12] »– także też, aby był ojcem obrzezania nietylko tym, którzy są z obrzezania, ale i tym, którzy są naśladowcami wiary ojca naszego Abrahama, którą miał on w nieobrzezaniu. [13] »Albowiem nie przez Zakon daną została obietnica Abrahamowi albo nasieniu jego, aby był dziedzicem świata, – ale przez sprawiedliwość wiary. [14] »Bo jeśliby tylko ci byli dziedzicami, którzy są z Zakonu, to zniszczoną byłaby wiara i zgładzoną obietnica. [15] »Albowiem Zakon gniew sprawuje. Bo gdzie niema Zakonu, tam niema i przestępstwa. [16] »A przeto są dziedzice z wiary, aby podług łaski obietnica była zapewnioną wszelkiemu nasieniu, nietylko temu, które jest z Zakonu, ale też i temu, które jest z wiary Abrahama, który jest ojcem nas wszystkich, [17] »tak jako napisane jest: Że postanowiłem cię ojcem wielu narodów wobec Boga, Któremuś uwierzył, że ożywia umarłych i nazywa te rzeczy, których niema, jako te, które są. [18] »On też przeciwko nadziei uwierzył w nadzieję, aby się stał ojcem wielu narodów podług tego, co mu było powiedziane: Tak będzie nasienie twoje, jako gwiazdy niebieskie i piasek morski. [19] »I nie chwiał się w wierze, ani nie patrzył na ciało swoje zmartwiałe, gdyż już prawie we stu latach był, ani też patrzył na zmartwiałość żywota żony swej Sary. [20] »Także też nie wątpił w obietnicę Bożą jaką niewiarą, ale umocnił się wiarą, dając chwałę Bogu, [21] »zupełnie wiedząc, że cokolwiek obiecał Bóg, to mocen jest i uczynić. [22] »Przeto też i poczytane mu jest to ku sprawiedliwości. [23] »A nie napisano tego tylko dla niego, że mu to poczytane zostało ku sprawiedliwości, [24] »ale też i dla nas, którym też będzie poczytane ku sprawiedliwości, jeśli wierzymy w Onego, Który wskrzesił Jezusa Chrystusa, Pana naszego od umarłych, [25] »Który został wydany za grzechy nasze i wstał z martwych dla usprawiedliwienia naszego. 
«  List do Rzymian 3 List do Rzymian 4 List do Rzymian 5  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.