Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » List do Rzymian » Rozdział 7
«  List do Rzymian 6 List do Rzymian 7 List do Rzymian 8  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Izali nie wiecie, bracia, (bo do tych mówię, którzy Zakon znają), że Zakon panuje człowiekowi, jak długo człowiek żyje? [2] »Albowiem niewiasta, która jest za mężem, przywiązana jest przez Zakon do męża, póki mąż żyje; ale gdy umrze mąż jej, już jest odwiązana od zakonu mężowego; [3] »i dlatego, póki mąż żyw, jeśliby wyszła za drugiego, byłaby cudzołożnicą nazwana; ale gdyby mąż jej umarł, wolna jest od zakonu mężowego i nie będzie cudzołożnicą, jeśliby była z innym mężem. [4] »Także też i wy, bracia moi, jesteście umarli Zakonowi przez Ciało Chrystusowe, żebyście byli własnością Innego, to jest Tego, Który zmartwychwstał, abyśmy czynili owoc dla Pana Boga. [5] »Albowiem pókiśmy byli w ciele, namiętności grzechowe, które przez Zakon były, działały w członkach naszych, aby czyniły owoc dla śmierci; [6] »ale teraz jesteśmy od Zakonu śmierci, w którym nas trzymano, odwiązani, abyśmy służyli Bogu w nowości Ducha, a nie w starości litery. [7] »Cóż tedy rzeczemy? Izali Zakon jest grzechem? Boże uchowaj. Ale grzechum nie poznał jedno przez Zakon. Albowiem nie wiedziałbym i o pożądliwości, gdyby mi Zakon nie powiedział: Nie będziesz pożądał. [8] »Ale grzech, wziąwszy powód z przykazania, sprawił we mnie wszelaką pożądliwość, bo bez Zakonu grzech martwym był. [9] »Żyłem niegdyś bez Zakonu, ale gdy przyszło przykazanie, grzech ożył, i ja umarłem; [10] »a tak okazało się, że przykazanie, które miało być ku żywotowi, było mi ku śmierci; [11] »albowiem grzech, wziąwszy powód z przykazania, zwiódł mię i przez nie zabił mię. [12] »A tak więc Zakon święty jest i przykazanie święte i sprawiedliwe i dobre. [13] »Co tedy dobre, izali stało się dla mnie śmiercią? Uchowaj Boże. Ale grzech, żeby się okazał grzechem, przez dobrą rzecz sprawił mi śmierć, aby grzech przez przykazanie stał się nader wielkim grzechem. [14] »Bo to wiemy, że Zakon jest duchowny, a ja jestem cielesny, zaprzedany pod grzech. [15] »Bo co czynię, nie rozumiem. Albowiem nie to czynię, co chcę czynić dobrego, ale to czynię, czego nienawidzę, złe, to czynię. [16] »A jeśliż więc to czynię, czego czynić nie chcę, to przyznaję Zakonowi, że jest dobry. [17] »A teraz już nie ja czynię to złe, ale grzech, który we mnie mieszka. [18] »Bo to wiem, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele mojem, co dobrego; albowiem chcieć jest we mnie, ale wykonać co dobrego, tego w sobie nie znajduję. [19] »Bo nie to czynię, co chcę czynić dobrego, ale ono złe czynię, którego nie chcę. [20] »A jeśli to czynię, czego czynić nie chcę, to już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka. [21] »Gdy tedy chcę czynić co dobrego, znajduję zakon, że zło do mnie przywarło. [22] »Albowiem kocham się w Zakonie Bożym według wewnętrznego człowieka, [23] »ale widzę inny zakon w członkach moich, który się sprzeciwia zakonowi rozumu mojego i który mię trzyma w niewoli zakonu grzechowego, który jest w członkach moich. [24] »Nieszczęsny ja człowiek! Kto mię wyswobodzi z ciała tej śmierci? [25] »Łaska Boża przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. A tak ja sam służę umysłem Zakonowi Bożemu, lecz ciałem zakonowi grzechu. 
«  List do Rzymian 6 List do Rzymian 7 List do Rzymian 8  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.