Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » List do Rzymian » Rozdział 8
«  List do Rzymian 7 List do Rzymian 8 List do Rzymian 9  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Niemasz tedy teraz żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, którzy nie według ciała żyją. [2] »Albowiem Zakon Ducha Żywota w Chrystusie Jezusie wyzwolił mię od zakonu grzechu i śmierci. [3] »Bo to, co było niepodobne dla Zakonu, w czem był słaby z przyczyny ciała, to uczynił Bóg, zesławszy Syna Swego w podobieństwo grzesznego ciała, i z powodu grzechu potępił grzech w ciele, [4] »aby się wypełniło usprawiedliwienie Zakonne w nas, którzy nie według ciała żyjemy, ale według Ducha. [5] »Bo ci, którzy według ciała żyją, rozumieją to, co jest cielesne; ale ci, którzy według Ducha (żyją), to co jest duchowne rozumieją. [6] »Albowiem roztropność cielesna jest śmiercią, ale roztropność duchowna jest życiem i pokojem. [7] »Bo mądrość cielesna jest nieprzyjaciółką Boga, ponieważ nie jest poddana Zakonowi Bożemu, ani nawet nie może (być poddaną). [8] »Przeto ci, którzy są w ciele, Bogu się nie mogą podobać. [9] »Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w Duchu; wszakże jeśli Duch Boży mieszka w was. A jeśli kto Ducha Chrystusowego nie ma, ten nie jest Jego. [10] »Ale jeśli Chrystus w was jest, tedy ciało martwe jest dla grzechu, lecz duch żyje dla usprawiedliwienia. [11] »A jeśli Duch Tego, Który wskrzesił Jezusa z martwych, mieszka w was, tedy Ten, Który wzbudził Jezusa Chrystusa z martwych, ożywi i śmiertelne ciała wasze ze względu na mieszkającego w was Ducha Swego. [12] »A tak, bracia, jesteśmy powinni nie ciału, żebyśmy według ciała żyli. [13] »Bo jeśli będziecie żyć według ciała, pomrzecie; ale jeśli Duchem sprawy cielesne umartwicie, żyć będziecie. [14] »Albowiem ci są Synami Bożymi, którzy Duchem Bożym są rządzeni. [15] »Nie przyjęliście bowiem ducha niewoli znowu w bojaźni, aleście przyjęli Ducha przysposobienia za Synów Bożych, w Którym wołamy: Abba (Ojcze). [16] »Sam bowiem Duch świadczy duchowi naszemu, że jesteśmy synami Bożymi. [17] »A jeśli synami, tedyć i dziedzicami; dziedzicami Bożymi i współdziedzicami Chrystusowymi; wszakże tak, jeśli też pospołu z Nim cierpimy, abyśmy pospołu byli i uwielbieni. [18] »Albowiem mam to za rzecz pewną, że utrapienia niniejszego czasu nie są godne przyszłej chwały, która będzie w nas objawiona. [19] »Bo oczekiwanie stworzenia oczekuje objawienia Synów Bożych. [20] »Marności bowiem poddane jest stworzenie nie samo chcąc, ale wskutek zarządzenia Tego, Który je poddał [21] »w nadziei. Bo i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia na wolność chwały synów Bożych. [22] »Wiemy to bowiem, że wszelkie stworzenie wzdycha i jakoby rodząc, boleje aż do tego czasu. [23] »A nie tylko ono, ale i my sami, którzy pierwiastki Ducha mamy, i my sami w sobie łkamy, oczekując przysposobienia za synów Bożych, odkupienia ciała naszego. [24] »Albowiem staliśmy się zbawieni w nadziei. A nadzieja, która jest widziana, to już nie jest nadzieja. [25] »Bo jeśli kto co widzi, to czegóż się jeszcze spodziewa? Ale jeśli się spodziewamy tego, czego nie widzimy, to w cierpliwości tego też oczekujemy. [26] »Także też i Duch dopomaga niemocy naszej. Bo o cobyśmy się modlić mieli, tak jako potrzeba, tego nie wiemy; ale sam Duch przyczynia się za nami wzdychaniem niewymownem. [27] »A Ten, Który bada serca ludzkie, wie, czego pożąda Duch, że według Boga przyczynia się za świętymi. [28] »Wiemy też to, że tym, którzy miłują Boga, wszystko dopomaga ku dobremu, (to jest) tym, którzy podług zamierzenia wezwani są święci. [29] »Albowiem, których przewidział, tych też i przeznaczył, aby się stali podobni obrazowi Syna Jego, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. [30] »A których przeznaczył, tych też i wezwał, a których wezwał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tamtych też i uwielbił. [31] »Cóż tedy na to rzeczemy? Jeśli Pan Bóg za nami, któż przeciwko nam? [32] »Który i Synowi Swemu własnemu nie przepuścił, ale Go wydał za nas, za wszystkich, jakożby tedy nie darował nam z Nim wszystkich rzeczy? [33] »Któż będzie skarżył na wybranych Bożych? Izali Bóg, Który usprawiedliwia? [34] »Któż jest, kto będzie potępiał? Czy Chrystus Jezus, Który umarł, i owszem, Który i zmartwychwstał? Który jest na prawicy Bożej, Który też i przyczynia się za nami? [35] »A tak któż nas tedy odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy prześladowanie, czy miecz, [36] »(jako napisane jest: Że dla Ciebie bywamy zabijani każdego dnia, poczytano nas jako owce na zabicie)? [37] »Ale w tych wszystkich rzeczach przezwyciężamy dla Tego, Który nas umiłował. [38] »Bo jestem tego pewien, że ani śmierć, ani żywot, ani Aniołowie, ani Księstwa, ani Moce, ani Mocarstwa, ani rzeczy niniejsze, ani przyszłe, ani moc, [39] »ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie będzie nas mogło odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. 
«  List do Rzymian 7 List do Rzymian 8 List do Rzymian 9  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.