Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » List do Rzymian » Rozdział 9
«  List do Rzymian 8 List do Rzymian 9 List do Rzymian 10  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Prawdę mówię w Chrystusie Jezusie, nie kłamię, w czem mi poświadcza sumienie moje w Duchu Świętym, [2] »że mam wielki smutek i nieustający ból w sercu mojem. [3] »Albowiem żądałem ja sam być odrzuconym od Chrystusa za braci moich, którzy mi są pokrewni według ciała, [4] »którzy są Izraelitami, do których należy przysposobienie za synów, i chwała, i Testament, danie Zakonu, i posłuszeństwo, i obietnice, [5] »których Ojcami (są ci), z których poszedł Chrystus według ciała, Który jest nad wszystkiem Bogiem Błogosławionym na wieki. Amen. [6] »Nie żeby się wniwecz miało obrócić słowo Boże, boć nie wszyscy, którzy są z obrzezania Izraelitami, są Izraelitami; [7] »ani nie wszyscy, którzy są z nasienia Abrahamowego, są synami Abrahama, ale powiedziane jest: W Izaaku będzie nazwane tobie Nasienie. [8] »– To jest, nie ci są synami Bożymi, którzy są synami według ciała, ale którzy są synami Obietnicy, ci są poczytani w Nasieniu. [9] »Słowo bowiem Obietnicy to jest: O tym czasie przyjdę i będzie Sara miała syna. [10] »– A nie tylko ona, ale i Rebeka mająca z jednego złączenia z Izaakiem, ojcem naszym, począwszy (dwóch synów). [11] »Albowiem gdy jeszcze się byli nie narodzili, ani jeszcze nic dobrego, ani złego nie uczynili, aby się ostało postanowienie Boże według wybraństwa, nie na podstawie uczynków, ale z woli Tego, Który powołuje, [12] »rzeczono jej, że starszy będzie służył młodszemu, [13] »tak jako napisane jest: Jakóbam umiłował, a na Ezawam nie wejrzał. [14] »Cóż tedy rzeczemy? Izali nieprawość u Boga? Uchowaj Boże. [15] »Albowiem tak do Mojżesza mówi: Zmiłuję się nad tym, nad którym się lituję, i okażę miłosierdzie nad tym, nad którym się zmiłuję. [16] »A tak nie od tego zależy, który chce; ani od tego, który biegnie, ale od Boga, Który się zmiłowywa. [17] »Bo tak mówi Pismo Faraonowi: Że na tom cię wzbudził, abym okazał na tobie moc Moją, i żeby było sławione Imię Moje po wszystkiej ziemi. [18] »Nad kim tedy chce, nad tym się zmiłowywa, a kogo chce, zatwardza. [19] »Rzeczesz mi tedy: Czemuż się więc jeszcze uskarża? Bo i któż się może woli Jego sprzeciwić? [20] »O człowiecze, ktoś ty jest, żebyś miał odpowiadać Bogu? Izali może garnek rzec garncarzowi: czemuś mię tak uczynił? [21] »Izali garncarz nie ma w mocy gliny, aby z jednej bryły uczynił jedno naczynie ku czci, a drugie ku zelżywości? [22] »A cóż, jeśli Bóg, chcąc ukazać gniew i objawić moc Swoją, znosił w wielkiej cierpliwości naczynie gniewu, godne zatracenia, [23] »aby okazał hojność chwały Swojej nad naczyniem miłosierdzia, które zgotował ku chwale, [24] »to jest nad nami, których też i wezwał nietylko z Żydów, ale i z pogan, [25] »tak jako przez Ozeasza proroka mówi: Nazwę nie lud Mój ludem Moim, i nie miłowaną – umiłowaną; i tę, która nie otrzymała miłosierdzia – tą, która otrzymała miłosierdzie; [26] »i będzie, że na tem miejscu, gdzie im powiedziano: Wy nie jesteście ludem Moim, – tam będą nazwani synami Boga żywego. [27] »A Izaijasz jawnie mówi o ludzie Izraelskim: Choćby była liczba synów Izraelskich jako piasek morski, ostatki (tylko) będą zbawione. [28] »Albowiem dokonywając słowa i skracając w sprawiedliwości, ponieważ słowo skrócone uczyni Pan na ziemi. [29] »I jako przedtem przepowiedział Izaijasz: Gdyby był Pan Zastępów nie zostawił nam Nasienia, stalibyśmy się jako Sodoma i bylibyśmy Gomorze podobni. [30] »Cóż tedy rzeczemy? To, że poganie, którzy nie szukali sprawiedliwości, dostąpili sprawiedliwości, ale sprawiedliwości tej, która jest z wiary. [31] »Lud zaś Izraelski, idąc za Zakonem Sprawiedliwości, do Zakonu Sprawiedliwości nie doszedł. [32] »Dlaczego? Ponieważ szukali jej nie w wierze, ale w uczynkach Zakonu; albowiem potknęli się o Kamień Obrażenia, [33] »jako jest napisane: Oto Ja kładę na Syonie Kamień Obrażenia i Opokę Zgorszenia, a wszelki, kto uwierzy w Niego, nie będzie pohańbiony. 
«  List do Rzymian 8 List do Rzymian 9 List do Rzymian 10  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.