Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » 1 List do Koryntian » Rozdział 10
«  1 List do Koryntian 9 1 List do Koryntian 10 1 List do Koryntian 11  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Albowiem nie chcę, bracia, abyście nie mieli wiedzieć, że ojcowie nasi wszyscy pod Obłokiem byli, i wszyscy przeszli przez morze, [2] »i wszyscy w Mojżeszu byli ochrzczeni, w Obłoku, i w Morzu, [3] »i wszyscy tenże Pokarm duchowny jedli, [4] »i wszyscy tenże Napój duchowny pili. Bo pili z duchownej Skały, która za nimi chodziła, a Skałą był Chrystus. [5] »Ale nie w wielu z nich upodobał sobie Bóg, gdyż poginęli na puszczy. [6] »A te rzeczy stały się im w figurze dla nas, żebyśmy złych rzeczy nie pożądali, jako i oni pożądali. [7] »Ani się też bałwochwalcami nie stawajcie, jako niektórzy z nich, tak jako napisane jest: Usiadł lud jeść i pić, a potem wstali bawić się swawolnie. [8] »Ani się nieczystości nie dopuszczajmy, jako niektórzy z nich nieczystości się dopuszczali i padło ich jednego dnia dwadzieścia i trzy tysiące. [9] »Ani nie kuśmy Chrystusa, jako niektórzy z nich kusili i poginęli od wężów. [10] »Ani nie szemrzyjcie, jako niektórzy z nich szemrali i poginęli od zatraciciela. [11] »A to wszystko działo się im w figurze i napisane jest dla napomnienia nas, na których przyszły końce wieków. [12] »A tak, kto mniema, że stoi, niech patrzy, aby nie upadł. [13] »Pokusa was niechaj się nie ima, jedno ludzka. Ale wierny jest Bóg, Który nie dopuści was kusić więcej niż możecie, i uczyni też z pokusą pożytek, abyście mogli znosić. [14] »Przeto, najmilsi moi, strzeżcie się bałwochwalstwa. [15] »Mówię wam jako rozumiejącym, wy sami rozsądźcie, co mówię. [16] »Kielich Błogosławieństwa, Któremu błogosławimy, izali nie jest uczestnictwem Krwi Chrystusowej? I Chleb, Który łamiemy, izali nie jest uczestnictwem Ciała Pańskiego? [17] »Albowiem jednym Chlebem i jednem Ciałem nas wielu jesteśmy, wszyscy, którzy jednego Chleba i jednego Kielicha uczestnikami jesteśmy. [18] »Patrzcie na Izraela podług ciała: Izali ci, którzy jedzą ofiary, nie są uczestnikami ołtarza? [19] »Cóż tedy powiadam? Czy to, żeby rzecz ofiarowana bałwanom miała być czem? Albo żeby bałwan miał być czem? Nie. [20] »Ale to, że co poganie ofiarują bałwanom, to dyabelstwom ofiarują, a nie Bogu. A ja nie chcę, abyście byli towarzyszami dyabelstw. [21] »Nie możecie pić Kielicha Pańskiego i kielicha czartowskiego; nie możecie być uczestnikami Stołu Pańskiego i stołu czartowskiego. [22] »Izali chcemy do gniewu Pana przywieść? Izaliśmy mocniejsi niżli On? [23] »Wszystko mi wolno, ale nie wszystko pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduje. [24] »Niechaj nikt nie szuka swego, ale każdy, co jest drugiego. [25] »To wszystko, co w jatkach sprzedają, jedzcie, nic się nie pytając, dla sumienia, [26] »albowiem Pańska jest ziemia i pełność jej. [27] »Jeśli was kto z niewiernych wezwie na wieczerzę i zechcecie do niego iść, to wszystko, co przed wami będzie położone, jedzcie, nic nie pytając, dla sumienia. [28] »Ale jeśliby wam kto rzekł: To jest rzecz bałwanom ofiarowana, nie jedzcie, ze względu na tego, który wam to oznajmił i dla sumienia. [29] »A dla sumienia, mówię, nie twojego, ale drugiego. Bo i czemuż moja wolność ma być sądzona od cudzego sumienia? [30] »Jeśli ja z dziękczynieniem pożywam, to z jakiej przyczyny mają mi złorzeczyć za to, że dziękuję? [31] »A tak czy jecie, czy pijecie, czy co innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. [32] »Nie dawajcie powodu do zgorszenia ani Żydom, ani Poganom, ani Kościołowi Bożemu; [33] »tak jako i ja we wszystkiem podobam się wszystkim, nie szukając lego, co mnie samemu jest pożyteczne, ale co jest dla wielu pożyteczne, aby byli zbawieni. 
«  1 List do Koryntian 9 1 List do Koryntian 10 1 List do Koryntian 11  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.