Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » 1 List do Koryntian » Rozdział 11
«  1 List do Koryntian 10 1 List do Koryntian 11 1 List do Koryntian 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Bądźcie naśladowcami moimi, jako i ja Chrystusa. [2] »A chwalę was, bracia, że we wszystkiem pamiętacie na mnie i tak, jakom wam podał, przykazań moich się trzymacie. [3] »Ale chcę, abyście to wiedzieli, że każdego męża głową jest Chrystus, a głową niewiasty – mąż, a głową Chrystusa – Bóg. [4] »Każdy mąż, modląc się albo prorokując mając zakrytą głowę swoją, zelżywość czyni głowie swej. [5] »A każda niewiasta, modląc się albo prorokując nie z zawiniętą głową, zelżywość czyni głowie swej; bo wszystko jedno jakby się ogoliła. [6] »Albowiem jeśli nie przykrywa niewiasta swej głowy, to niechże ją strzyże. Jeśliż więc nie jest rzeczą przyzwoitą dla niewiasty ostrzydz się albo ogolić, to niechajże nakrywa głowę swoją. [7] »Mąż zaś nie powinien nakrywać głowy swojej, bo jest obrazem i chwałą Boga. A niewiasta jest chwałą męża, [8] »albowiem nie mąż jest z niewiasty, ale niewiasta z męża. [9] »Prócz tego mąż nie jest stworzony dla niewiasty, ale niewiasta dla męża. [10] »A przeto niewiasta powinna mieć przykrycie na głowie swojej ze względu na Aniołów. [11] »Wszakże ani mąż bez niewiasty, ani niewiasta bez męża, – w Panu. [12] »Albowiem jako niewiasta z męża, tak i mąż przez niewiastę, a wszystko z Boga. [13] »Sami to osądźcie: przystoi li niewieście nie z zawiniętą głową modlić się Bogu? [14] »Nawet sama natura was tego uczy, że gdyby mąż zapuszczał włosy, byłoby mu to ku zelżywości. [15] »A niewiasta zaś, gdy zapuści długie włosy, jest jej to ku czci, ponieważ włosy dane są jej zamiast zasłony. [16] »Ale jeśli się kto okazuje swarliwym, to my takiego zwyczaju nie mamy, ani Kościół Boży. [17] »A to wam przykazuję, mając wam za złe, że się nie ku lepszemu, ale ku gorszemu schodzicie. [18] »A najpierw, gdy się schodzicie do kościoła, słyszę, że między wami są rozdziały, i poczęści wierzę, [19] »boć muszą i herezye być, aby i ci, którzy są doświadczeni, jawni byli między wami. [20] »Gdy się tedy społem schodzicie, już to nie jest Wieczerzy Pańskiej pożywanie. [21] »Albowiem każdy swoją wieczerzę pierwej bierze i pożywa. A tak jeden łaknie, a drugi jest pijany. [22] »Czy nie macie domów do jedzenia i picia? Czy też Kościołem Bożym gardzicie i zawstydzacie tych, którzy nie mają? Cóż wam rzekę? chwalę was za to? Zaiste nie chwalę. [23] »Albowiem ja wziąłem od Pana, com też wam podał: ponieważ Pan Jezus tej nocy, w której był wydany, wziął chleb, [24] »i podziękowawszy łamał i rzekł: Bierzcie i jedzcie: To jest ciało Moje, Które za was będzie wydane: To czyńcie na pamiątkę Moją. [25] »Także też i kielich, odprawiwszy wieczerzę, rzekł: Ten Kielich jest Nowym Testamentem w Mojej Krwi: to czyńcie, ilekroć będziecie pić, na Moją pamiątkę. [26] »Albowiem ilekroć będziecie jeść ten Chleb i pić ten Kielich, śmierć Pańską będziecie opowiadać, dokąd nie przyjdę. [27] »Przeto ktobykolwiek pożywał tego Chleba i pił z Kielicha Pańskiego niegodnie, będzie winien Ciała i Krwi Pańskiej. [28] »Ale niech doświadcza człowiek samego siebie, i tak niechaj tego Chleba pożywa i z Kielicha pije, [29] »albowiem kto je i pije niegodnie, sąd sobie je i pije, nie rozsądzając Ciała Pańskiego. [30] »Dlatego też między wami wielu niemocnych i chorych i wielu ich śpi. [31] »Bo gdybyśmy się sami sądzili, z pewnościąby nas nie sądzono. [32] »A gdy bywamy sądzeni, od Pana bywamy karani, abyśmy z tym światem nie byli potępieni. [33] »A tak, bracia moi, gdy się schodzicie ku jedzeniu, czekajcie jedni na drugich. [34] »Jeśli się komu chce jeść, niech je w domu, abyście się na sąd nie schodzili. A inne rzeczy, gdy przyjdę, rozporządzę. 
«  1 List do Koryntian 10 1 List do Koryntian 11 1 List do Koryntian 12  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.