Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » 1 List do Koryntian » Rozdział 13
«  1 List do Koryntian 12 1 List do Koryntian 13 1 List do Koryntian 14  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Choćbym językami ludzkimi mówił i Anielskimi, a miłościbym nie miał, stałem się jako miedź, która dźwięczy, albo cymbał brzmiący. [2] »Choćbym też takie samo miał proroctwo i wiedział wszystkie tajemnice i umiał wszelką naukę, choćbym miał też wszystką wiarę tak, żebym góry przenosił, a miłościbym nie miał, za nic nie stoję. [3] »I choćbym rozdał ubogim na pożywienie wszystkie majętności swoje i choćbym też wydał ciało moje tak, żebym gorzał, a miłościbym nie miał, żadnego mi to pożytku nie przynosi. [4] »Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, miłość nie zazdrości, nie czyni przewrotnie, nie nadyma się, [5] »nie pożąda zbytnio czci, nie szuka swego, nie da się rozdrażnić, nie myśli złego, [6] »nie raduje się z nieprawości, ale się raduje przy prawdzie, [7] »wszystko znosi, we wszystko wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystkiego cierpliwie oczekuje. [8] »Miłość nigdy nie ustaje, chociaż proroctwa będą wyniszczone, chociaż języki ustaną, chociaż umiejętność będzie skażona. [9] »Poczęści wiemy i poczęści prorokujemy. [10] »Ale gdy przyjdzie to, co jest doskonałe, wtedy będzie wyniszczone to, co jest poczęści. [11] »Gdym był dziecięciem, mówiłem jak dziecię, rozumiałem jak dziecię, myślałem jak dziecię. Ale gdym stał się mężem, wyniszczyłem precz to, co było dziecięcego. [12] »Widzimy teraz przez zwierciadło, w podobieństwie, ale naonczas twarzą w twarz. Teraz poznaję poczęści, a naonczas poznam tak, jakom też i poznany jest. [13] »A teraz trwają: Wiara, Nadzieja i Miłość, – te trzy rzeczy, ale większa z nich jest Miłość. 
«  1 List do Koryntian 12 1 List do Koryntian 13 1 List do Koryntian 14  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.