Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » 1 List do Koryntian » Rozdział 2
«  1 List do Koryntian 1 1 List do Koryntian 2 1 List do Koryntian 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A ja, bracia mili, gdym przyszedł do was, opowiadając wam świadectwo Chrystusowe, nie przyszedłem ze wspaniałością mowy albo mądrości. [2] »Albowiem nie rozumiałem, żebym co między wami umiał, jedno Jezusa Chrystusa i Tego ukrzyżowanego. [3] »I byłem z wami w niemocy, i w bojaźni, i w wielkim strachu; [4] »a mowa moja i kazanie moje nie było w przekonywających słowach ludzkiej mądrości, ale w okazaniu Ducha i mocy, [5] »żeby wiara wasza nie była w mądrości ludzkiej, ale w mocy Bożej. [6] »Opowiadamy bowiem mądrość między doskonałymi, a mądrość nie tego świata, ani książąt tego świata, którzy przemijają; [7] »ale opowiadamy mądrość Bożą w Tajemnicy, która ukryta jest, którą Bóg przeznaczył przed wiekami ku chwale naszej, [8] »a której żaden z książąt tego świata nie poznał. Bo gdyby byli poznali, nigdyby byli Pana chwały nie ukrzyżowali. [9] »Ale tak jako napisane jest: Że czego oko nie widziało, i ucho nie słyszało, i w serce człowiecze nie wstąpiło, to nagotował Bóg tym, którzy Go miłują. [10] »Ale nam Bóg objawił to przez Ducha Swojego. Albowiem Duch wszystko przenika, nawet głębokości Boże. [11] »Bo któż z ludzi wie, co jest w człowieku, jedno duch człowieczy, który jest w nim? Tak też i tego, co jest Boskie, nikt nie wie, jedno Duch Boży. [12] »A my nie wzięliśmy ducha tego świata, ale Ducha, Który z Boga jest, abyśmy wiedzieli, co nam jest od Boga darowane. [13] »Co też opowiadamy nie przez uczone słowa ludzkiej mądrości, ale przez naukę Ducha, duchowne rzeczy z duchownemi porównywając. [14] »Ale człowiek cielesny nie pojmuje tych rzeczy, które są Ducha Bożego, albowiem za głupstwo je sobie poczytuje i nie może ich zrozumieć, ponieważ te rzeczy duchownie bywają rozsądzane. [15] »Lecz duchowny człowiek rozsądza wszystkie rzeczy, a sam przez nikogo nie bywa sądzony, [16] »jako napisane jest: Bo któż poznał umysł Pana, albo kto Go nauczył? Ale my umysł Chrystusów mamy. 
«  1 List do Koryntian 1 1 List do Koryntian 2 1 List do Koryntian 3  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.