Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » 1 List do Koryntian » Rozdział 3
«  1 List do Koryntian 2 1 List do Koryntian 3 1 List do Koryntian 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I ja, bracia, nie mogłem wam mówić jako duchownym, ale jako cielesnym. Jako niemowlętom w Chrystusie [2] »mlekom wam dawał pić, a nie pokarm. Boście jeszcze nie mieli sił; ale ani teraz jeszcze nie macie, [3] »bo jeszcze i teraz jesteście cielesnymi. Albowiem jeśli między wami jest zawiść i swar, to czyż nie cieleśni jesteście i nie według człowieka postępujecie? [4] »Gdy bowiem jeden z was mówi: Jam jest Pawłów, a drugi: A ja jestem Apollów, – to czyż nie jesteście w tem ludźmi? [5] »Bo cóż to jest Apollo? Albo co Paweł? Słudzy Tego, Któremuście przez nich uwierzyli, i to o ile każdemu z nich Pan to dał. [6] »Jamci szczepił, Apollo pokrapiał, ale Bóg dał wzrost. [7] »Przeto ani ten, kto szczepi, jest czem; ani ten, który pokrapia, ale ten, Który wzrost daje, Bóg. [8] »A ten, który szczepi i ten, który pokrapia, jedno są. I każdy z nich własną zapłatę weźmie według swojej pracy. [9] »Albowiem jesteśmy pomocnikami Bożymi, a wy rolą Bożą jesteście i budowaniem Bożem. [10] »I ja według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy, założyłem fundament, a drugi na nim buduje. Lecz każdy niechaj patrzy, jako na nim buduje. [11] »Albowiem innego fundamentu nikt nie może założyć okrom tego, który założony jest, Którym jest Chrystus Jezus. [12] »A jeśli kto na tym fundamencie buduje złoto, srebro, kamienie drogie, czy też drwa, siano, słomę, [13] »to każdego robota jawną się okaże. Albowiem dzień Pański to pokaże, bo przez ogień się objawi, i każdego budowania, jakiem jest, ogień spróbuje. [14] »Jeśli czyje budowanie, które na fundamencie budował, zostanie, ten weźmie zapłatę. [15] »Jeśli czyje budowanie zgoreje, ten szkodę poniesie, ale sam będzie zbawiony, wszakże tak, jakoby przez ogień. [16] »Izali nie wiecie, że jesteście Kościołem Bożym i że Duch Boży mieszka w was. [17] »Jeśli więc kto Kościół Boży zgwałci, wytraci go Bóg. Albowiem Kościół Boży święty jest, którym wy jesteście. [18] »Niechaj się nikt nie zwodzi. Jeśli się komu zdaje, że jest między wami mądrym tu na tym świecie, to niechaj będzie głupim, aby był mądrym. [19] »Bo mądrość tego świata głupstwem jest u Boga. Albowiem napisane jest: Pojmam mędrców w chytrości ich. [20] »I znowu: Pan zna myśli mędrców, że marne są. [21] »A przeto niech się nikt nie przechwala z ludzi. Boć wszystko jest wasze: [22] »czy to Paweł, czy Apollo, czy Cefas, czy to świat, czy życie, czy śmierć, czy rzeczy niniejsze, czy przyszłe, wszystko jest wasze, [23] »a wy Chrystusowi, a Chrystus Boży. 
«  1 List do Koryntian 2 1 List do Koryntian 3 1 List do Koryntian 4  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.