Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » 1 List do Koryntian » Rozdział 5
«  1 List do Koryntian 4 1 List do Koryntian 5 1 List do Koryntian 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Zaiste słychać, że między wami jest nieczystość i to taka nieczystość, jakiej niemasz między poganami, tak żeby kto miał żonę ojca swego. [2] »A wyście się nadęli, a nie raczej z żałością to zrobili, aby zniesiony był z pośród was ten, który się tego uczynku dopuścił. [3] »Ale ja choć nie jestem obecny ciałem, wszakże obecny duchem, jużem osądził tak, jakbym był obecnym: aby ten, który to tak uczynił, [4] »gdy się w Imię Pana naszego Jezusa Chrystusa zgromadzicie, wy i duch mój z mocą Pana naszego Jezusa, [5] »był podany taki człowiek szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa. [6] »Nie dobra jest chwała wasza. Nie wiecie, że trocha kwasu wszystko ciasto zakwasza? [7] »Wyczyśćcie tedy stary kwas, abyście byli nowym rozczynem, jako jesteście przaśni, albowiem Baranek nasz Wielkanocny Chrystus jest ofiarowany. [8] »A tak używajmy nie w starym kwasie, ani w kwasie przewrotności i nieczystości, ale w Przaśnikach czystości i prawdy. [9] »Pisałem wam w liście, abyście nie obcowali z wszetecznikami. [10] »Nie mówię: z wszetecznikami tego świata, albo z chciwcami, albo z łupieżcami, albo z bałwochwalcami; bo jeśliby tak być miało, musielibyście wyjść z tego świata. [11] »Ale wam teraz piszę, abyście nie obcowali, jeśliby który z tych, którzy między wami bywają zwani braćmi, był albo wszetecznikiem, albo chciwcem, albo bałwochwalcą, albo przeklętnikiem, albo pijakiem, albo łupieżcą, żebyście z takim nie jadali. [12] »Bo i co mnie do tych, którzy nie są między nami, żebym ich miał sądzić? Izali wy nie domowych sądzicie? [13] »Albowiem tych, którzy nie są między wami, Bóg będzie sądził. Wyrzućcie zło sami z siebie. 
«  1 List do Koryntian 4 1 List do Koryntian 5 1 List do Koryntian 6  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.