Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » 1 List do Koryntian » Rozdział 6
«  1 List do Koryntian 5 1 List do Koryntian 6 1 List do Koryntian 7  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A więc śmie kto z was, mając sprawę z kim drugim, wodzić się do sądu nie przed chrześcijan, a nie raczej przed świętych? [2] »lzali nie wiecie, że święci będą ten świat sądzić? A jeśli przez was świat będzie sądzony, to czyż nie jesteście godni, abyście małe rzeczy sądzili? [3] »Czyliż nie wiecie, że Aniołów będziemy sądzić? Daleko tedy więcej te świeckie rzeczy. [4] »Jeśli przeto będziecie mieć świeckie sądy, to tych, którzy wzgardzeni są w Kościele, postanówcie na to, aby sądzili. [5] »A mówię wam to ku zawstydzeniu. Bo czyż niema między wami nikogo tak mądrego, któryby mógł rozsądzić między braćmi swoimi? [6] »Ale brat z bratem się prawuje, i to przed niewiernymi. [7] »I to już wielki występek jest między wami, że sądy miewacie między sobą. Czemuż raczej krzywdy nie przyjmujecie? Czemuż raczej oszukania cierpliwie nie znosicie? [8] »Ale wy krzywdę czynicie i oszukujecie, i do tego braci. [9] »Izali nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie posiądą? Nie mylcie się: ani nieczyści, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani wszetecznicy, ani sodomczycy, [10] »ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani złorzeczący, ani drapieżcy nie posiądą Królestwa Bożego. [11] »I takimiście wy niegdyś byli. Ale jesteście omyci, ale jesteście poświęceni, ale jesteście usprawiedliwieni przez Imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego. [12] »Wszystko mi wolno, ale nie wszystko pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale ja nie dam się nikomu w niewolę. [13] »Pokarm dla brzucha i brzuch dla pokarmu, ale Bóg jedno i drugie zniszczy. Ciało zaś nie ma być poddane nieczystości, ale Panu, i Pan dla ciała. [14] »A Bóg i Pana wskrzesił i nas wskrzesi Mocą Swoją. [15] »Nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi? Izali tedy wziąwszy członki Chrystusowe, uczynię je członkami nierządnicy? Zachowaj Boże. [16] »Izali nie wiecie, że kto się łączy z nierządnicą, staje się (z nią) jednem ciałem? Bo tak powiada Pismo: Będą dwoje w jednem ciele. [17] »A kto się złącza z Panem, jednym Duchem (z Nim) jest. [18] »Strzeżcie się tedy pilnie nieczystości. Każdy grzech, którykolwiekby uczynił człowiek, nie jest w ciele, ale kto nieczystość czyni, przeciwko ciału swemu grzeszy. [19] »Izali nie wiecie, że członki wasze są Kościołem Ducha Świętego, Który w was jest, Którego macie od Boga i już nie jesteście swoi? [20] »Albowiem kupieni jesteście za wielką zapłatę. Uwielbiajcież tedy i noście Boga w ciele waszem i w duchu waszym, które są Boże. 
«  1 List do Koryntian 5 1 List do Koryntian 6 1 List do Koryntian 7  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.