Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » 1 List do Koryntian » Rozdział 7
«  1 List do Koryntian 6 1 List do Koryntian 7 1 List do Koryntian 8  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A co do tego, coście mi pisali, to dobra jest rzecz dla człowieka nie tykać się niewiasty; [2] »ale dla ustrzeżenia się nieczystości, niech każdy ma swoją żonę i niech każda ma swojego męża. [3] »Mąż niech oddaje powinność żonie, także też i żona mężowi. [4] »Żona nie ma w mocy swego ciała, ale mąż. Także też i mąż nie ma w mocy swego ciała, ale żona. [5] »Nie czyńcie zawodu jedno drugiemu, chybaby za zgodą, do czasu, abyście się udali na post i na modlitwę; a potem znowu wracajcie się do tegoż, aby was szatan nie kusił dla niewytrzymałości waszej. [6] »Ale to mówię według dopuszczenia, a nie według rozkazania. [7] »Chociaż radbym był, żeby wszyscy ludzie byli tak, jako ja sam; ale każdy ma własny dar od Boga, jeden tak, a drugi tak. [8] »Mówię jednak tym, którzy nie są w małżeństwie i wdowom, że dobrzeby im było, gdyby tak trwali, jak ja. [9] »Ale jeśli się nie mogą powściągnąć, niech idą za mąż. Boć lepiej małżeństwo przyjąć, niż być palonym. [10] »A tym, którzy są w małżeństwie, przykazuję nie ja, ale Pan: aby żona od męża nie odchodziła; [11] »a jeśliby odeszła, żeby zamąż nie wychodziła, albo żeby się z mężem swym pojednała. I mąż też żony niechaj nie opuszcza. [12] »A innym mówię ja, nie Pan: jeśli który brat żonę ma niewierną, i ta przyzwala mieszkać z nim, to niechaj jej nie opuszcza. [13] »Także też, jeśli która niewiasta wierna ma męża niewiernego, i ten zgadza się z nią mieszkać, to niech nie opuszcza męża, [14] »albowiem poświęcony jest mąż niewierny przez żonę wierną i poświęcona jest niewiasta niewierna przez męża wiernego. Bo jeśliby było inaczej, synowie wasi byliby nieczystymi, ale teraz świętymi są. [15] »Jeśli więc niewierny odchodzi, niech idzie, albowiem nie jest niewolnikiem brat albo siostra w takich rzeczach, ale w pokoju wezwał nas Bóg. [16] »Skąd bowiem wiesz, żono, czy męża zbawionym uczynisz? Albo skąd ty wiesz, mężu, czy żonę zbawisz? [17] »Jedno tylko niech każdy z was tak postępuje, jako każdemu Pan udzielił, i każdy, jako kogo Bóg powołał, tak jak po wszystkich Kościołach nauczam. [18] »Powołany jest kto obrzezanym, niechaj nie wprowadza nieobrzezania. Powołany jest kto w nieobrzezaniu, niechaj się nie obrzezuje. [19] »Obrzezanie nic nie jest i nieobrzezanie też nic nie jest, ale zachowanie przykazań Bożych. [20] »Każdy, w którem powołaniu jest wezwany, w tem niechaj trwa. [21] »Powołany jesteś niewolnikiem, nie dbaj o to, ale choćbyś nawet mógł być wolnym, raczej swego powołania używaj. [22] »Bo kto w Panu powołany jest niewolnikiem, ten właśnie jest wyzwolonym Pańskim. Także też, kto powołany jest wolnym, sługą jest Chrystusowym. [23] »Jesteście kupieni zapłatą (drogą), nie czyńcież się niewolnikami ludzkimi. [24] »A tak, bracia, każdy w czem jest powołany, w tem niechaj trwa przed Bogiem. [25] »A o pannach przykazania Pańskiego nie mam, wszakże radę daję, jako ten, którym miłosierdzie otrzymał od Boga, abym był (Mu) wiernym. [26] »Mniemam tedy, że to jest dobra rzecz dla nalegającej potrzeby, że dobrze jest człowiekowi tak być. [27] »Jeśliś pojął żonę, nie szukaj rozwiązania. Jesteś rozwiązany od żony, nie szukajże żony. [28] »Ale jeśli pojmiesz żonę, nie zgrzeszysz. Jeśli też pójdzie panna za mąż, nie zgrzeszy; wszakże utrapienie ciała będą mieć tacy; ale ja wam folguję. [29] »To tedy powiadam wam, bracia: czas krótki jest, ostateczna rzecz jest, aby i ci, którzy żony mają, byli tak, jakoby ich nie mieli; [30] »i ci, którzy płaczą, jakoby nie płakali; i ci, którzy się radują, jakoby się nie radowali; [31] »i ci, którzy kupują, jakoby nie posiadali; i ci, którzy używają tego świata, jakoby nie używali: boć przemija postać tego świata. [32] »A chcę, żebyście byli bez starania. Kto nie ma żony, stara się o to, co jest Pańskiego, jakoby się podobał Bogu. [33] »A kto ma żonę, troszczy się o rzeczy świeckie, jakoby się żonie podobał: i tak rozdzielony jest. [34] »Także też niewiasta, która męża nie ma, i panna myśli o tem, co jest Pańskiego, żeby była święta ciałem i duchem. A która ma męża, myśli o rzeczach świeckich, jakoby się podobała mężowi. [35] »Ale to ku pożytkowi waszemu mówię, a nie żebym sidło na was zarzucił, ale ku temu (napominam), co jest zacniejszego; ku temu, coby wam dodało wolności do modlenia się Panu bez przeszkody. [36] »Jeśliby zaś kto poczytywał za rzecz niechlubną dla swej córki, żeby czas wydania jej zamąż miał dla niej przeminąć i żeby miała tak pozostać, niech co chce, czyni; nie zgrzeszy, jeśli męża pojmie. [37] »Albowiem kto statecznie postanowił w sercu swojem i nie będąc zmuszony koniecznością, ale mając w mocy swoją własną wolę, i tak postanowił w sercu swem zachować swą pannę, dobrze czyni. [38] »A tak i ten, kto wydaje za maż pannę swoją, dobrze czyni; i ten, kto nie wydaje, lepiej czyni. [39] »Niewiasta związana jest Zakonem tak długo, jak mąż jej żyje; a jeśliby mąż jej umarł, wyzwolona jest od Zakonu: kogo chce, niechaj pojmie, tylko w Panu. [40] »Ale błogosławieńsza będzie, jeśliby tak trwała według mojej rady. Bo mniemam, że i ja Ducha Bożego mam. 
«  1 List do Koryntian 6 1 List do Koryntian 7 1 List do Koryntian 8  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.