Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » 1 List do Koryntian » Rozdział 8
«  1 List do Koryntian 7 1 List do Koryntian 8 1 List do Koryntian 9  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A o tych rzeczach, które bałwanom ofiarowują, wiemy, że wszyscy umiejętność mamy. Umiejętność nadyma, a miłość buduje. [2] »A jeśli kto mniema, że co umie, ten jeszcze nie poznał, jako mu umieć potrzeba; [3] »ale jeśli kto miłuje Boga, ten jest poznany od Niego. [4] »A o pokarmach, które bałwanom bywają ofiarowane, wiemy, że bałwan nic nie jest na świecie i że niema żadnego innego Boga, jedno jest jeden. [5] »Bo chociaż są, których bogami nazywają, już to w niebie, już to na ziemi (jakoż wiele jest bogów i wiele panów), [6] »wszakże dla nas jeden jest Bóg Ojciec, z Którego wszystko, i my w Nim; i jeden jest Pan Jezus Chrystus, przez Którego wszystko, i my przez Niego. [7] »Ale nie wszyscy mają tę umiejętność. Niektórzy bowiem aż dotychczas z sumieniem dla bałwana, jakoby rzecz ofiarowaną bałwanom, jedzą, i przez to sumienie ich, ponieważ jest słabe, bywa pokalane. [8] »Ale pokarm nie zaleca nas Bogu. Bo choćbyśmy jedli, nie będziemy obfitować, ani jeślibyśmy nie jedli, mniej mieć nie będziemy. [9] »Ale tego patrzcie, aby ta wolność wasza nie była ku zgorszeniu słabych. [10] »Bo jeśliby kto widział tego, który ma umiejętność, siedzącego przy rzeczy ofiarowanej bałwanom, to izali sumienie jego, będąc słabe, nie usposobi się ku temu, aby także jadł rzeczy ofiarowane bałwanom? [11] »I zginie dla twojej umiejętności brat słaby, za którego Chrystus umarł. [12] »A grzesząc tak przeciwko braciom i obrażając słabe ich sumienie, przeciwko Chrystusowi grzeszycie. [13] »A przeto jeśliby pokarm gorszył brata mego, nie będę mięsa jadł na wieki, abym brata swego nie zgorszył. 
«  1 List do Koryntian 7 1 List do Koryntian 8 1 List do Koryntian 9  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.