Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » 1 List do Koryntian » Rozdział 9
«  1 List do Koryntian 8 1 List do Koryntian 9 1 List do Koryntian 10  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Izali nie jestem wolnym? Izali nie jestem Apostołem? Izalim Chrystusa Jezusa, Pana naszego, nie widział? Izali wy nie jesteście budowaniem mojem w Panu? [2] »A jeśli dla innych nie jestem Apostołem, wszakże dla was jestem, albowiem pieczęcią Apostolstwa mojego wy jesteście w Panu. [3] »Moja obrona przeciwko tym, którzy mię pytają, ta jest: [4] »Izali nie mamy mocy jedzenia i picia? [5] »Izali nie mamy mocy wodzić z sobą siostry niewiasty, jako i drudzy Apostołowie i bracia Pańscy, i jako też i Piotr? [6] »Czy ja tylko z Barnabą nie mamy mocy tego czynić? [7] »I któż kiedy swoim żołdem wojuje? Kto szczepi winnicę, a z owocu jej nie je? Kto pasie trzodę, a mleka od trzody nie pożywa? [8] »Izali podług człowieka to mówię? Izali też i Zakon tego nie mówi? [9] »Albowiem tak napisane jest w Zakonie Mojżeszowym: Nie zawiążesz gęby wołowi, który trze zboże na gumnie. Izali o wołach Bóg ma staranie, [10] »czy też naprawdę dla nas się to mówi? Zaiste dla nas to jest napisane, aby ten, kto orze, orał w nadziei; a kto młóci, – w nadziei otrzymania owocu. [11] »Jeżeliśmy tedy sieli wam duchowne rzeczy, izali to wielka jest rzecz, jeślibyśmy też i my wasze cielesne rzeczy żęli? [12] »Jeśli inni waszej mocy są uczestnikami, to czemu raczej nie my? Ale nie używaliśmy tej mocy: owszem wszystko znosimy, abyśmy nie dali jakiego obrażenia Ewangelii Chrystusowej. [13] »Izali nie wiecie, że ci, którzy na miejscu świętem pracują, te rzeczy, które są na miejscu świętem, pożywają? I ci, którzy ołtarzowi usługują, z ołtarza część biorą? [14] »Także też i Pan zarządził tym, którzy Ewangelię opowiadają, aby z Ewangelii żyli. [15] »Alem ja żadnej z tych rzeczy nie używał. A nie napisałem tego, aby się tak ze mną działo, bo daleko lepiej mi jest umrzeć, niżeliby kto moją chwałę miał wyniszczyć. [16] »Albowiem choćbym Ewangelię opowiadał, nie mam się z czego przechwalać, gdyż mnie ku temu powinność przyciska; albowiem biadaby mi była, jeślibym Ewangelii nie opowiadał. [17] »Jeślibym bowiem to dobrowolnie czynił, należałaby mi się zapłata, lecz jeśli poniewolnie, to tylko powierzony mi obowiązek spełniam. [18] »Jakąż tedy będę miał zapłatę? Tę, żebym opowiadając Ewangelię, wykazał, że nie wymaga nakładu Ewangelia, i żebym źle nie używał mojej mocy w Ewangelii. [19] »Albowiem będąc wolnym od wszystkich, uczyniłem się sługą wszystkich, abym ich więcej pozyskał. [20] »I stałem się dla Żydów jako Żyd, abym Żydów pozyskał; dla tych, którzy pod Zakonem są, jakobym był pod Zakonem, – chociaż nie byłem pod Zakonem, – abym tych, którzy pod Zakonem są, pozyskał. [21] »Dla tych, którzy bez Zakonu są, jakobym był bez Zakonu, – chociażem bez Zakonu Bożego nie był, alem był w Zakonie Chrystusowym, – abym pozyskał tych, którzy są bez Zakonu. [22] »Stałem się słabym dla słabych, abym słabych pozyskał. Stałem się wszystkiem dla wszystkich, abym wszystkich zbawionymi uczynił. [23] »A wszystko czynię dla Ewangelii, abym się stał jej uczestnikiem. [24] »Izali nie wiecie, że ci, którzy w zawody biegną, choć wszyscy biegną, ale jeden bierze zakład? Tak tedy biegnijcie, abyście otrzymali. [25] »Bo każdy, kto się na placu potyka, od wszystkiego się powściąga. A oni zaprawdę to czynią, aby tę skazitelną koronę otrzymali, a my nieskazitelną. [26] »Ja tedy tak biegnę, nie jakoby do czegoś niepewnego, i tak się potykam, nie jakoby powietrze bijąc, [27] »ale karcę ciało moje i zniewalam, abym innym każąc słowo Boże, nie stał się jednak sam zganionym. 
«  1 List do Koryntian 8 1 List do Koryntian 9 1 List do Koryntian 10  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.