Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » 2 List do Koryntian » Rozdział 1
«  1 List do Koryntian 16 2 List do Koryntian 1 2 List do Koryntian 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Paweł, Apostoł Jezusa Chrystusa przez wolę Bożą, i Tymoteusz brat – Kościołowi Bożemu, który jest w Koryncie, ze wszystkimi świętymi, którzy są we wszystkiej Achai: [2] »Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. [3] »Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszystkiego pocieszenia, [4] »Który nas cieszy we wszelkim ucisku naszym, żebyśmy mogli i my pocieszać tych, którzy w jakimkolwiek są ucisku, tą pociechą, którą i my bywamy pocieszani od Boga. [5] »Albowiem jako obfitują w nas utrapienia Chrystusowe, tak też przez Chrystusa obfituje i pocieszenie nasze. [6] »A czy ucisk cierpimy, to dla napominania i zbawienia waszego; czy też pocieszeni bywamy, to dla waszego pocieszenia i zbawienia; czy też bywamy napominani, to dla waszego napominania i zbawienia, które się sprawuje przez cierpliwe znoszenie tychże ucisków, które też i my cierpimy, [7] »aby nadzieja nasza mocna była o was, wiedząc to, że jako jesteście uczestnikami ucisków, tak będziecie i pocieszenia. [8] »Albowiem nie chcemy, bracia, abyście nie mieli wiedzieć o ucisku naszym, który, nam się dział w Azyi, że nadzwyczaj obciążeni jesteśmy nad siłę, tak że się nam już sprzykrzyło żyć. [9] »Ale sami w sobie mieliśmy wyrok śmierci, abyśmy nie ufali sami w sobie, ale w Bogu, Który wzbudza umarłych; [10] »Który z tak wielkich niebezpieczeństw nas wyrwał i wybawia, w Którym nadzieję mamy, że jeszcze wyrwie, [11] »zwłaszcza gdy też i wy będziecie nas wspomagać modlitwami waszemi, ażeby od wielu osób było dziękowane Panu Bogu za nas, za ten dar, który jest w nas. [12] »Albowiem chwała nasza ta jest: świadectwo sumienia naszego, że w czystości serca i szczerości Bożej, a nie w mądrości cielesnej, ale podług łaski Bożej obcowaliśmy na tym świecie, a najwięcej pośród was. [13] »Bo nie inne rzeczy wam piszemy, jedno te, któreście czytali, albo i poznali, i które, jak się spodziewam, aż do końca poznacie; [14] »jakoście też poczęści i poznali nas, że chwałą waszą jesteśmy, jako i wy naszą w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa. [15] »I z tą ufnością chciałem pierwej przyjść do was, abyście wtórą łaskę otrzymali, [16] »i przez was chciałem był iść do Macedonii, i znowu z Macedonii chciałem przyjść do was, i od was żebym był odprowadzony do Żydowskiej Ziemi. [17] »Gdym tedy tak chciał, izalim lekkomyślnie uczynił? Albo to, co ja zamierzam, według ciała zamierzam, aby się u mnie znalazło tak i nie? [18] »Wierny jest Bóg, że w mowie naszej, która była do was, nie znajduje się jest tak i nie tak, ale było w niej jest. [19] »Albowiem Syn Boży, Jezus Chrystus, Który między wami był opowiadany przez nas, przeze mnie i przez Sylwana i przez Tymoteusza, nie było w Nim jest i nie ale było w Nim jest. [20] »Bo ilekolwiek jest obietnic Bożych, w Nim jest, dlatego też i przez Niego mówimy Amen ku chwale Bożej przez nas. [21] »A Ten, Który nas utwierdza z wami w Chrystusie i Który pomazał nas, Bóg jest, [22] »Który też naznaczył nas pieczęcią i dał zadatek Ducha w sercach naszych. [23] »A ja na świadka wzywam Boga na duszę moją, że folgując wam nie przyszedłem dotąd do Koryntu, [24] »nie żebyśmy panowali nad wiarą waszą, ale że jesteśmy pomocnikami radości waszej, albowiem wiarą stoicie. 
«  1 List do Koryntian 16 2 List do Koryntian 1 2 List do Koryntian 2  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.