Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » 2 List do Koryntian » Rozdział 10
«  2 List do Koryntian 9 2 List do Koryntian 10 2 List do Koryntian 11  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A ja sam, Paweł, usilnie proszę was przez cichość i łagodność Chrystusa, ja, który w obecności waszej jestem i na wejrzenie nic nieznaczącym między wami, a w nieobecności – śmiałym ku wam, [2] »proszę was tedy, abym przyszedłszy do was, nie śmiał być śmiałym tą śmiałością, którą wydaje się wam być śmiałym i nie użył jej przeciwko niektórym, którzy mniemają o nas, jakobyśmy według ciała chodzili. [3] »Gdyż chodząc w ciele, nie według ciała bojujemy. [4] »Albowiem oręż naszego rycerstwa nie jest cielesny, ale jest to moc Boża ku zburzeniu twierdz obronnych, [5] »zepsuciu rad i wszelkiej wyniosłości, podnoszącej się przeciwko znajomości Boga; i nim w niewolę podbijamy wszelki umysł pod posłuszeństwo Chrystusowi, [6] »i jesteśmy gotowi ukarać wszelkie nieposłuszeństwa, gdy się wypełni wasze posłuszeństwo. [7] »Czy na to tylko, co jest przed oczyma, patrzycie? Jeśli kto ma w sobie nadzieję, że jest Chrystusowym, niech też myśli w sobie, że jako on jest Chrystusowym, tak i my. [8] »Bo choćbym się też i w czem więcej jeszcze chciał chlubić z mocy naszej, którą nam dał Pan ku budowaniu, a nie ku zepsowaniu waszemu, tobym się tego nie powstydził. [9] »I żeby nie rozumiano, że was tylko straszę przez listy; [10] »bo są tacy co powiadają, że listy moje są groźne i potężne, ale obecność ciała słaba i mowa godna wzgardy, [11] »– to ten, który tak mówi, niech tak sobie myśli, że jakimi jesteśmy w słowach przez listy w niebytności naszej, takimi jesteśmy i w czynie, będąc obecnymi. [12] »Albowiem nie śmiemy samych siebie stawiać obok albo porównywać z niektórymi, którzy samych siebie zalecają; bo mierząc samych siebie sobą, porównywają siebie z sobą, co jest rzeczą nierozumną. [13] »Ale my nie chlubimy się bez miary, ale według prawidła miary, którą to miarę nam Bóg odmierzył, abyśmy aż do was dosięgli. [14] »Albowiem nie wyciągamy się tak, jak gdybyśmy do was dostać nie mogli; bośmy przyszli aż do was, z Ewangelią Chrystusową, [15] »nie chlubiąc się bez miary cudzemi pracami, ale mając nadzieję o wierze, która w was rośnie, że się tak obficie powiększymy u was według miary wyznaczonej nam (od Boga), [16] »że też i w onych stronach, które są za wami, Ewangelię przepowiadać będziemy, i nie z tego, co już jest gotowe w cudzym pomiarze, chlubić się będziemy. [17] »A kto się chlubi, niech się chlubi w Panu. [18] »Albowiem nie ten, kto samego siebie zaleca, jest dobry, ale ten, kogo Bóg zaleca. 
«  2 List do Koryntian 9 2 List do Koryntian 10 2 List do Koryntian 11  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.