Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » 2 List do Koryntian » Rozdział 12
«  2 List do Koryntian 11 2 List do Koryntian 12 2 List do Koryntian 13  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Jeśli się trzeba chwalić, – wprawdzie nie jest rzecz pożyteczna, – tedy przystąpię do widzeń i objawień Pańskich. [2] »Znam bowiem człowieka w Chrystusie, przed czternastu laty (czy w ciele, czy poza ciałem, tego nie wiem, Bóg wie), który był zachwycony, aż do trzeciego Nieba. [3] »I wiem o tym człowieku (czy w ciele, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie), [4] »że był zachwycony do Raju i słyszał słowa tajemne, których się nie godzi człowiekowi mówić. [5] »Takim będę się chwalił, ale z siebie samego nie będę się przechwalał, jedno z ułomności moich. [6] »Bo choćbym się też chciał chwalić, nie będę niemądrym, bo prawdę powiem; ale zaniechuję tego, aby kto nie mniemał o mnie więcej, niż to co widzi we mnie, albo co słyszy ode mnie. [7] »I żeby mię wielkość objawień nie wynosiła, dany mi jest oścień ciała mojego, anioł szatański, aby mię policzkował. [8] »I dlatego prosiłem trzykroć Pana, żeby odszedł ode mnie, [9] »ale (Pan) rzekł mi: Dosyć masz na łasce Mojej; albowiem moc Moja w słabości staje się doskonałą. Rad się tedy będę chlubił z niemocy moich, aby mieszkała we mnie moc Chrystusowa. [10] »Dlatego podobam się sobie w niemocach moich, w potwarzach, w nędzach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa; bo gdy jestem niemocny, wtedym jest mocny. [11] »Stałem się niemądrym, ale wyście mię do tego przymusili. Bom ja raczej od was powinien być chwalony, bo w niczem nie okazałem się mniejszym od onych największych Apostołów, aczkolwiek niczem jestem. [12] »Wszakże znaki Apostolstwa mego wykonały się wśród was we wszelkiej cierpliwości, w znamionach, i cudach, i mocach. [13] »Bo cóż jest, czegobyście wy mniej mieli niźli inne Kościoły, chyba to, żem ja sam nie obciążył was? Darujcie mi tę krzywdę. [14] »Oto już po raz trzeci jestem gotów przyjść do was, a nie będę dla was ciężarem. Albowiem nie szukam waszych rzeczy, ale was; boć nie synowie powinni skarbić dla rodziców, ale rodzice dla synów. [15] »I ja też z wielką chęcią wydam wszystko, co mam, i samego siebie nadłożę za dusze wasze, chociaż miłując was bardzo, mało jestem od was miłowany. [16] »Ale niech tak będzie. Jam was nie obciążał, ale będąc chytrym, zdradą was pojmałem. [17] »Izalim przez którego z tych, których posyłałem do was, wyłudził co od was? [18] »Prosiłem Tytusa i posłałem z nim jednego z braci. Izali Tytus was podszedł? Izaliśmy nie w jednym duchu postępowali? Izaliśmy nie tymi samymi śladami szli? [19] »Czy znowu myślicie, że się przed wami tylko usprawiedliwiamy? Mówimy to wobec Boga w Chrystusie, a wszystko to, najmilsi, dla waszego zbudowania. [20] »Ale obawiam się, abym, gdy przyjdę do was, nie znalazł was takimi, jakimibym znaleźć nie chciał, i żebyście też i wy nie znaleźli mię takim, jakiegobyście nie chcieli; żeby nie były między wami jakie swary, zazdroście, gniewy, rozterki, obmowy, szemrania, pychy, rozruchy; [21] »żeby znowu, gdy przyjdę do was, nie poniżył mię Bóg u was, i żebym nie płakał nad wielu z tych, którzy przedtem zgrzeszyli, a nie czynili pokuty za nieczystość, i wszeteczeństwo, i bezwstyd, którego się dopuścili. 
«  2 List do Koryntian 11 2 List do Koryntian 12 2 List do Koryntian 13  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.