Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » 2 List do Koryntian » Rozdział 2
«  2 List do Koryntian 1 2 List do Koryntian 2 2 List do Koryntian 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Postanowiłem to sam w sobie, żebym znowu nie przyszedł do was ze smutkiem. [2] »Bo jeśliż ja was zasmucam, to któż będzie, ktoby mię rozweselił, jeżeli nie ten właśnie, który się przeze mnie zasmuca? [3] »Dlatego napisałem wam, abym gdy przyjdę, nie miał smutku na smutek z tych, z których miałem się radować, mając w was wszystkich ufność; bo moją radością jest radość was wszystkich. [4] »Albowiem z wielkiego frasunku i ucisku serca pisałem wam, z wielu łzami: nie dlatego, żebyście mieli być (przez to) zasmuceni, ale żebyście wiedzieli, że tę miłość, którą mam, obficiej ją mam ku wam. [5] »A jeśli mnie kto zasmucił, to nie mnie tylko zasmucił, ale poniekąd, żebym go nie obciążył, i was wszystkich. [6] »Dosyć on ma, który takowy jest, na tem karaniu, które jest od wielu; [7] »tak żebyście już mu to raczej odpuścili i cieszyli go, żeby snać od większego smutku nie był zniechęcony ten, który takim jest. [8] »A przeto proszę was, żebyście potwierdzili względem niego miłość. [9] »Albowiem i dlategom pisał, abym doznał wypróbowania waszego, czy we wszystkiem jesteście posłuszni. [10] »Bo komuście wy co odpuścili, temu i ja też. Bo i ja com odpuścił, jeślim co odpuścił, to dla was w osobie Chrystusa (to uczyniłem); abyśmy nie byli oszukani od szatana. [11] »Albowiem wiemy dobrze myśli jego. [12] »A gdym przyszedł do Troady dla Ewangelii Chrystusowej, i drzwi mi były otworzone w Panu, [13] »nie miałem odpoczynku dla ducha mego, dlatego że nie znalazłem tam Tytusa, brata mojego; ale pożegnawszy się z nimi, poszedłem do Macedonii. [14] »Ale chwała Bogu, Który zawsze daje nam zwycięstwo w Chrystusie Jezusie i miłą wonność znajomości Swej objawia przez nas na każdem miejscu. [15] »Albowiem jesteśmy dobrą wonnością Chrystusową w Bogu w tych, którzy dostępują zbawienia, i w tych, którzy giną. [16] »Dla jednych wonnością śmierci na śmierć, a dla drugich wonnością życia na żywot. A do tego kto jest tak sposobny? [17] »Bo nie jesteśmy tak, jako ich wielu, którzy fałszują słowo Boże; ale z szczerości i jako z Boga, wobec Boga w Chrystusie mówimy. 
«  2 List do Koryntian 1 2 List do Koryntian 2 2 List do Koryntian 3  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.