Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » 2 List do Koryntian » Rozdział 6
«  2 List do Koryntian 5 2 List do Koryntian 6 2 List do Koryntian 7  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A tak będąc pomocnikami, napominamy was, abyście nadaremno łaski Bożej nie brali. [2] »(Bo tak mówi: Wysłuchałem cię w czasie miłym i ratowałem cię w dzień zbawienia. Oto teraz czas miły, oto teraz dzień zbawienia). [3] »Nie dając nikomu jakiego zgorszenia, aby nie było ganione posługowanie nasze, [4] »ale we wszystkiem zalecajmy się tak jako słudzy Boży, w wielkiej cierpliwości, w uciskach, w potrzebach, w obciążeniu, [5] »w biciu, w więzieniu, w wygnaniach, w pracach, w czuwaniach, w postach; [6] »w czystości, w umiejętności, w nieskwapliwości, w łagodności, w Duchu Świętym, w miłości nieobłudnej; [7] »w mowie prawdziwej, w mocy Bożej, przez oręż sprawiedliwości po prawicy i po lewicy; [8] »przez chwałę i zelżywość, przez niesławę i przez dobrą sławę; jakoby zwodziciele, a jednak rzetelni; [9] »jakoby nieznani, a znani; jakoby umierający, a oto żyjemy; jakoby na śmierć skazywani, a nie zabici; [10] »jakoby smutni, ale zawsze się radujemy; jakoby ubodzy, a wielu ubogacający; jakoby nic nie mający, a jednak wszystko mający. [11] »Usta nasze otworzone ku wam, o Koryntczycy, serce nasze rozszerzyło się w nas. [12] »Nie ściskajcie się w nas, ale się ściskajcie we wnętrznościach waszych. [13] »Odpłacając się tedy (mówię jako do synów), rozszerzajcie się i wy. [14] »Nie ciągnijcie jarzma z niewiernymi: albowiem co za uczestnictwo sprawiedliwości z nieprawością? Albo co za towarzystwo światłości z ciemnością? [15] »Albo jaka może być zgoda Chrystusa z Belialem? Lub co za dział wiernego z niewiernym? [16] »Jakaż tedy może być łączność Kościoła Bożego z bałwanami? Albowiem wy jesteście Kościołem Boga żywego, jako mówi Bóg: Będę mieszkał w nich, i będę się między nimi przechadzał, i będę ich Bogiem, a oni Mi będą ludem. [17] »A przeto wynijdźcie z pośrodku nich i oddzielcie się, mówi Pan, i nie dotykajcie się nieczystego, a Ja was przyjmę [18] »i będę wam Ojcem, a wy Mnie będziecie za synów i córki, mówi Pan Wszechmogący. 
«  2 List do Koryntian 5 2 List do Koryntian 6 2 List do Koryntian 7  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.