Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » 2 List do Koryntian » Rozdział 8
«  2 List do Koryntian 7 2 List do Koryntian 8 2 List do Koryntian 9  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Oznajmujemy też wam, bracia, tę łaskę Bożą, która dana jest w Kościołach Macedońskich, [2] »że wśród wielkiego ucisku i doświadczenia obfitowali w radość, i wielkie ich ubóstwo obfitowało w bogactwo ich ofiarności, [3] »gdyż według możności (jestem tego świadkiem) i ponad możność okazali się ochotnymi, [4] »z wielkiem naleganiem prosząc nas, abyśmy przyjęli dar i to ich uczestnictwo posługi, jakie się dzieje we wspomaganiu świętych. [5] »A nietylko dali więcej, niźliśmy się spodziewali, ale samych siebie oddali, naprzód Bogu, a potem i nam przez wolę Bożą; [6] »dlatego prosiliśmy Tytusa, aby jako rozpoczął, tak też i dokończył wśród was tego dobrego dzieła, [7] »abyście jako we wszystko obfitujecie: w wiarę, i w słowo, i w umiejętność, i we wszelakie staranie, nadto jeszcze i w miłość waszą ku nam, tak też i w to miłosierdzie obfitowali. [8] »Nie mówię tak jakobym rozkazywał, ale przez gorliwość innych, doświadczając także też i szczerości waszej miłości. [9] »Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście wy Jego ubóstwem stali się bogatymi. [10] »A daję wam w tem radę, dlatego że ta rzecz jest dla was pożyteczna, bo nietylko zaczęliście ją pełnić, ale już od przeszłego roku pragnęliście jej. [11] »Teraz tedy, coście czynić poczęli, to wykonajcie, aby jako była ochotna myśl wasza ku chceniu, tak też aby była i ku wykonaniu z tego, co macie. [12] »Bo jeśli wola jest ochotna, to według tego co kto ma, będzie przyjemna, a nie według tego czego nie ma. [13] »Nie to, żeby innym miała być folga, a wam ciężar, ale żeby z porównania niniejszego czasu wasza obfitość wypełniała ich niedostatek, [14] »a także ich obfitość była wypełnieniem waszego niedostatku, żeby była równość, [15] »jako jest napisane: Ten, który wiele zebrał, nie miał nazbyt, a który mało zebrał, nie miał niedostatku. [16] »– A dziękuję Bogu, Który takie samo staranie o was dał do serca Tytusowi, [17] »że nietylko dobrze przyjął moją prośbę, aby szedł do was, ale będąc jeszcze gorliwszym, sam z własnej chęci poszedł. [18] »Posłaliśmy też z nim brata naszego, którego chwała w Ewangelii jest po wszystkich Kościołach; [19] »a nietylko to, ale też postanowiony został przez Kościoły, aby był towarzyszem pielgrzymowania naszego do posługowania około tej łaski, którą my szafujemy ku chwale Pańskiej i ku zaspokojeniu dobrej chęci naszej, [20] »strzegąc się tego, aby nas kto nie zganił w tej obfitości darów, która się przez nasze posługowanie sprawuje ku chwale Pańskiej. [21] »Albowiem upatrujemy to, co dobre jest, nietylko przed Bogiem, ale też i przed ludźmi. [22] »Posłaliśmy też z nimi i naszego brata, którego doświadczyliśmy w wielu rzeczach i często, że jest gorliwy, a teraz jeszcze jest gorliwszy dla wielkiego zaufania, jakie ma u was. [23] »Czy to dla Tytusa, który jest moim towarzyszem i pomocnikiem między wami; czy to dla innych, którzy są naszymi braćmi i apostołami kościołów, chwałą Chrystusową, [24] »– okażcie im w obliczu Kościołów, jaka jest miłość wasza i nasza chwała z was. 
«  2 List do Koryntian 7 2 List do Koryntian 8 2 List do Koryntian 9  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.