Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » 2 List do Koryntian » Rozdział 9
«  2 List do Koryntian 8 2 List do Koryntian 9 2 List do Koryntian 10  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Albowiem o wspomaganiu świętych wydaje mi się rzeczą próżną, abym miał do was pisać, [2] »bo znam ochotne serce wasze i chlubię się z was u Macedończyków, że Achaja już od przeszłego roku jest gotowa i że wasz przykład pobudził wielu (do naśladowania). [3] »Posłałem tedy braci, aby to, z czego się chlubimy wami, nie stało się próżnem w tej mierze i żebyście, jakom rzekł, byli gotowymi, [4] »aby snać, jeśliby przyszli ze mną Macedończycy i znaleźliby was niegotowymi, nie zawstydziliśmy się my, że nie powiem wy, tego, żeśmy z taką ufnością chwalili się wami. [5] »Uważałem tedy za rzecz potrzebną prosić braci, aby szli prędzej do was i żeby przygotowali przyobiecane błogosławieństwo, aby było już gotowe jako błogosławieństwo, a nie jako chciwość. [6] »A to powiadam: Kto skąpo sieje, skąpo będzie żął; a kto sieje hojnie, hojnie też żąć będzie. [7] »Każdy niech daje, jako postanowił w sercu swojem, nie z niechęci albo z przymusu, bo ochotnego dawcę miłuje Bóg. [8] »A mocen jest Bóg uczynić, aby wszelka łaska obfitowała w was, abyście we wszystkiem mając zawsze wszelki dostatek, hojnymi byli do wszelkiego dobrego uczynku, [9] »jako napisane jest: Rozproszył i dał ubogim; sprawiedliwość Jego trwa na wieki wieków. [10] »– A Ten, Który dodaje nasienia temu, kto sieje, doda też i chleba do jedzenia, i rozmnoży nasienie wasze, i powiększy zbiory urodzajów sprawiedliwości waszej, [11] »abyście będąc we wszystkiem ubogaceni, obfitowali na wszelką ofiarność, która przez nas sprawuje dzięki Panu Bogu. [12] »Albowiem posługa tej powinności nietylko zaradza niedostatkowi świętych, ale też sprawuje w wielu obfite dziękczynienia w Panu, gdy doświadczając dobrodziejstw tej posługi, [13] »wielbią Boga za wasze posłuszeństwo wyznawaniu Ewangelii Chrystusowej i za szczodrobliwość w udzielaniu im i wszystkim; [14] »i modlą się za was, miłując was jako braci dla wielkiej łaski Bożej, która jest w was. [15] »Dziękuję Bogu za niewysłowiony dar Jego. 
«  2 List do Koryntian 8 2 List do Koryntian 9 2 List do Koryntian 10  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.