Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » List do Galatów » Rozdział 5
«  List do Galatów 4 List do Galatów 5 List do Galatów 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Stójcież tedy, a nie oddawajcie się znowu w jarzmo niewoli. [2] »Oto ja Paweł powiadam wam, że jeśli się będziecie obrzezywać, Chrystus wam nic nie będzie pożyteczny. [3] »A oświadczam też każdemu człowiekowi, który się obrzezuje, że też obowiązuje się, aby wszystek Zakon pełnił. [4] »Odpadliście od Chrystusa wy, którzy przez Zakon szukacie usprawiedliwienia: odpadliście od łaski. [5] »Albowiem my w duchu, przez wiarę nadziei sprawiedliwości oczekujemy. [6] »Bo w Panu Chrystusie Jezusie nie waży nic ani obrzezanie, ani nieobrzezanie, ale wiara, która przez miłość działa. [7] »Bieżeliście dobrze, i któż wam przeszkodził, abyście prawdzie nie byli posłuszni? [8] »Nikomu nie przyzwalajcie. Bo ta namowa nie jest z Tego, Który was powołuje. [9] »Trocha kwasu wszystko ciasto zaraża. [10] »Ja mam nadzieję o was w Panu, że nic innego nie będziecie rozumieć; a ten, kto was niepokoi, ktokolwiek on jest, poniesie na sobie sąd. [11] »Ale ja, bracia, jeśli jeszcze obrzezanie opowiadam, to czemu jeszcze prześladowanie cierpię? Tedyć wyniszczone zostało zgorszenie krzyża! [12] »Oby odłączeni byli ci, którzy was niepokoją. [13] »Albowiem wy, bracia, powołani jesteście do wolności; tylko żebyście tej wolności nie dali ciału jako powód (do złego), ale przez miłość duchowną zobopólnie sobie służcie. [14] »Albowiem wszystek Zakon w jednem słowie się wypełnia: Będziesz miłował bliźniego twego, jako samego siebie. [15] »Ale jeśli jeden drugiego kąsacie i zjadacie, to patrzcie, żebyście się sami zobopólnie nie potrawili. [16] »A mówię to w Chrystusie: W Duchu chodźcie, a pożądliwości ciała nie pełnijcie. [17] »Boć ciało pożąda przeciwko Duchowi, a Duch też przeciwko ciału; bo te się sobie nawzajem sprzeciwiają, żebyście nie wszystko, co chcecie, czynili. [18] »A jeśli Duchem (Świętym) jesteście rządzeni, już nie jesteście pod Zakonem. [19] »Jawneć są uczynki cielesne, a tymi są: nieczystość, plugawość, bezwstyd, wszeteczeństwo, [20] »bałwochwalstwo, zatruwania, nieprzyjaźnie, swary, nienawiści, gniewy, zwady, niezgody, rozdziały, [21] »zazdrości, mężbójstwa, pijaństwa, obżarstwa i tym podobne, o których wam powiadam, jakom i przedtem opowiedział, że ci, którzy takie rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie dostąpią. [22] »A owoc Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobrotliwość, dobroć, niepopędliwość, cichość, wiara, [23] »skromność, wstrzemięźliwość, czystość. Przeciwko takowym nie jest Zakon. [24] »A ci, którzy są Chrystusowi, ciało swoje ukrzyżowali wraz z grzechami i namiętnościami. [25] »Jeśli tedy żyjemy Duchem, według Ducha też i postępujmy. [26] »Nie stawajmy się chciwi próżnej chwały, jeden drugiego drażniąc, jeden drugiemu zazdroszcząc. 
«  List do Galatów 4 List do Galatów 5 List do Galatów 6  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.