Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » List do Galatów » Rozdział 6
«  List do Galatów 5 List do Galatów 6 List do Efezjan 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Bracia, jeśliby który człowiek był pochwycony jakim upadkiem, to wy, którzy jesteście duchowni, nauczajcie takiego w duchu cichości, bacząc też sam na siebie, abyś też i ty nie był kuszony. [2] »Jeden drugiego brzemiona noście, a tak wypełnicie Zakon Chrystusowy. [3] »Bo jeśli kto rozumie o sobie, że jest czemś, gdy niczem nie jest, sam siebie zwodzi. [4] »Ale każdy niech swoich własnych uczynków doświadcza, a tak sam w sobie tylko mieć będziesz chwałę, a nie w drugim. [5] »Albowiem każdy swoje własne brzemię poniesie. [6] »A ten, który bywa nauczany przez słowo (Boże), niech użycza ze wszystkich dóbr temu, od którego się uczy. [7] »Nie mylcie się: z Boga się nikt śmiać nie może. Bo co zasieje człowiek, to i będzie żął. [8] »Albowiem kto sieje w ciele swem, z ciała też będzie żął skażenie. A kto sieje w Duchu, z Ducha będzie żął żywot wieczny. [9] »A dobrze czyniąc, nie ustawajmy; albowiem w swoim czasie żąć będziemy nie ustawając. [10] »A przeto, póki czas mamy, czyńmy dobrze wszystkim, a najwięcej tym domownikom wiary. [11] »Obaczcie, jakim list napisał do was własną ręką. [12] »Ci bowiem, którzy się chcą podobać w ciele, dlatego tylko przymuszają was, abyście się obrzezywali, ażeby prześladowania dla krzyża Chrystusowego nie cierpieli. [13] »Bo ani ci, którzy się obrzezują, Zakonu nie zachowują; ale dlatego chcą, abyście się obrzezywali, żeby się w waszem ciele przechwalali. [14] »Ale uchowaj Boże, abym się ja miał chlubić, jedno w krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez Którego mnie świat jest ukrzyżowany, a ja światu. [15] »Albowiem w Chrystusie Jezusie nic nie waży, ani obrzezanie, ani nieobrzezanie, ale nowe stworzenie. [16] »A którzykolwiek będą tej reguły się trzymać, pokój nad nimi i miłosierdzie, i nad Izraelem Bożym. [17] »Nakoniec niechaj mi nikt nie będzie przykrym, albowiem ja blizny Pana naszego Jezusa na ciele swem noszę. [18] »Łaska Pana naszego Jezusa z duchem waszym, bracia. Amen. 
«  List do Galatów 5 List do Galatów 6 List do Efezjan 1  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.