Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » List do Efezjan » Rozdział 1
«  List do Galatów 6 List do Efezjan 1 List do Efezjan 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Paweł, Apostoł Jezusa Chrystusa przez wolę Bożą, wszystkim Świętym, którzy są w Efezie i wiernym w Jezusie Chrystusie: [2] »Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. [3] »Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który nas błogosławił wszelkiem błogosławieństwem duchownem w Niebiesiech, w Chrystusie, [4] »jako że nas wybrał w Nim przed założeniem świata, abyśmy byli świętymi i czystymi przed Obliczem Jego w miłości, [5] »i przeznaczył nas ku przysposobieniu Sobie za synów przez Jezusa Chrystusa według postanowienia woli Swojej, [6] »ku czci i chwale łaski Swojej, przez którą miłymi nas Sobie uczynił w umiłowanym Synu Swoim; [7] »w Którym mamy odkupienie przez Krew Jego, odpuszczenie grzechów, według hojności łaski Jego, [8] »która nader obfitą stała się w nas we wszelkiej mądrości i rozumieniu; [9] »ażeby nam oznajmił tajemnicę woli Swojej według upodobania Swojego, które przedtem postanowił w Nim, [10] »w rozrządzeniu zupełności czasów, aby w Chrystusie wszystko naprawił, co w Niebie i co na ziemi jest w Nim; [11] »w Którym też i my powołani jesteśmy losem, będąc przeznaczeni według postanowienia Tego, Który sprawuje wszystko według rady woli Swojej; [12] »abyśmy byli ku chwale sławy Jego, my wszyscy, którzyśmy przedtem nadzieję mieli w Chrystusie; [13] »w Którym też i wy, gdyście usłyszeli słowo prawdy, (Ewangelię zbawienia waszego) i uwierzyli w Niego, zostaliście naznaczeni przyobiecanym Duchem Świętym, [14] »Który jest zadatkiem dziedzictwa naszego na okup nabycia, ku chwale sławy Jego. [15] »Przeto też i ja usłyszawszy o wierze waszej, która jest w Chrystusa Jezusa, i o miłości ku wszystkim Świętym, [16] »nie przestaję dziękować za was (Bogu), wspominając o was w modlitwach moich, [17] »ażeby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia dla poznania Go, [18] »aby były oświecone oczy serca waszego, żebyście wiedzieli, jaka jest nadzieja powołania Jego, i jakie jest bogactwo chwały dziedzictwa Jego w Świętych, [19] »i jak niezmierną jest wielkość mocy Jego względem nas, którzy wierzymy w moc działania możnej mocy Jego, [20] »którą okazał w Chrystusie, wzbudziwszy Go z martwych i postanowiwszy na prawicy Swojej na Niebiesiech, [21] »nad wszystkiemi księstwami i władzami, i mocami, i nad panowaniami, i nad wszelkie imię, które bywa mianowane nietylko na tym święcie, ale i na onym przyszłym. [22] »I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego postanowił, aby był Głową nad wszystkim Kościołem, [23] »który jest Ciałem Jego i zupełnością Jego, Który wszystkich wszystkiem napełnia. 
«  List do Galatów 6 List do Efezjan 1 List do Efezjan 2  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.