Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » List do Efezjan » Rozdział 2
«  List do Efezjan 1 List do Efezjan 2 List do Efezjan 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I was, którzyście byli umarłymi w występkach i w grzechach waszych [2] »(w których niegdyś chodziliście podług obyczajów tego świata, podług woli księcia mocy tego powietrza, ducha, który i teraz moc swą okazuje w synach niedowiarstwa), [3] »między którymi i my wszyscy obcowaliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, pełniąc żądze ciała i myśli naszych, i byliśmy z natury synami gniewu, jako i drudzy. [4] »Ale Bóg, Który jest bogatym w miłosierdziu, dla zbytniej miłości Swej, którą nas umiłował, [5] »chociaż byliśmy umarłymi w grzechach, ożywił nas pospołu z Chrystusem (Którego łaską jesteście zbawieni), [6] »i pospołu z Nim wskrzesił, i pospołu posadził w Niebiesiech w Chrystusie Jezusie, [7] »aby okazał w przyszłych wiekach hojność bogactwa łaski Swojej, w dobroci nad nami w Chrystusie Jezusie. [8] »Albowiem z łaski jesteście przywiedzeni ku zbawieniu przez wiarę, i to nie z was, bo to jest dar Boży; [9] »nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. [10] »Albowiem jesteśmy Jego stworzeniem, stworzeni przez Chrystusa Jezusa na dobre uczynki, które przedtem Bóg zgotował, abyśmy je pełnili. [11] »Przeto pamiętajcie, że wy, niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych, których nazywają obrzezanymi na ciele (co się rękoma czyni), [12] »którzyście byli naonczas bez Chrystusa, będąc odłączonymi od towarzystwa z Izraelem i obcymi dla testamentów, nie mającymi nadziei obietnicy i bez Boga na tym świecie, [13] »– ale teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzyście niegdyś byli daleko, staliście się blizko we Krwi Chrystusa. [14] »Albowiem On jest pokojem naszym, Który uczynił z obu jedno, rozwalając ścianę środkową, która dzieliła nas, [15] »i znosząc nieprzyjaźń w Ciele Swojem przez wyniszczenie Zakonu starych przykazań Swojemi własnemi przykazaniami, aby w Samym Sobie z dwóch utworzył jednego nowego człowieka, czyniąc pokój, [16] »i żeby z Bogiem pojednał obu w jednem Ciele przez krzyż, zabijając nieprzyjaźń w Samym Sobie. [17] »I przyszedłszy, opowiedział pokój wam, którzyście byli daleko, i pokój tym, którzy byli blizko; [18] »albowiem przez Niego jedni i drudzy mamy przystęp do Ojca w jednym Duchu. [19] »A przeto już nie jesteście obcymi i przychodniami, ale jesteście mieszczanami Świętych i domownikami Bożymi, [20] »zbudowani na fundamencie Apostołów i Proroków, gdzie głównym narożnym kamieniem Sam Jezus Chrystus, [21] »na Którym cała budowa wywiedziona i z Nim spojona rośnie w Kościół święty w Panu, [22] »na Którym i wy też społecznie się budujecie w Przybytek Boży, w Duchu Świętym. 
«  List do Efezjan 1 List do Efezjan 2 List do Efezjan 3  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.