Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » List do Efezjan » Rozdział 5
«  List do Efezjan 4 List do Efezjan 5 List do Efezjan 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Bądźcież tedy naśladowcami Boga jako synowie najmilsi, [2] »i żyjcie w miłości, tak jako i Chrystus umiłował nas i wydał się Sam dla nas na ofiarę i hostyę Bogu ku miłej wonności. [3] »A nieczystość i wszelkie plugastwo, albo też chciwość niech nie będzie ani pomienione między wami, tak jako przystoi Świętym; [4] »także plugawa albo nieprzyzwoita rozmowa, albo nieprzystojne żarty, które nie należą do rzeczy, ale raczej dziękowanie. [5] »Bo to wiedzcie i rozumiejcie, że żaden rozpustnik, albo nieczysty, albo chciwiec (co jest bałwochwalstwem) niema dziedzictwa w Królestwie Chrystusowem i Bożem. [6] »Niechaj was nikt nie zwodzi próżnemi namowami, boć dlatego przyszedł gniew Boży na synów niedowiarstwa. [7] »Nie stawajcież się tedy uczestnikami ich. [8] »Albowiem byliście niegdyś ciemnością, ale teraz jesteście światłością w Panu; chodźcież tedy jako synowie światłości; [9] »bo owoc światłości jest we wszelkiej dobroci, i sprawiedliwości i prawdzie. [10] »Usiłujcie poznać, coby się najlepiej podobało Bogu, [11] »a nie bądźcie uczestnikami uczynków ciemności nic niepożytecznych, ale raczej je karćcie. [12] »Albowiem co się od nich pokryjomu dzieje, to nieuczciwa jest rzecz i mówić. [13] »A wszystko co bywa karcone od światłości, bywa też objawione, bo światłość wszystko wyjawia. [14] »Dlatego powiedziano: Wstań, który śpisz, i powstań z umarłych, a oświeci cię Chrystus. [15] »Patrzcież tedy, bracia, jakobyście opatrznie postępowali; nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy, [16] »korzystając z czasu, bo dni są złe. [17] »A przeto nie bądźcie nieroztropnymi, ale bądźcie rozumiejącymi, jaka jest wola Boża. [18] »I nie upijajcie się winem, w którem jest nieczystość, ale napełniajcie się Duchem Świętym, [19] »mówiąc sami sobie w Psalmach, i w hymnach, i w pieśniach duchownych, śpiewając i grając w pieśniach waszych Panu, [20] »zawsze dziękując za wszystko Bogu i Ojcu w Imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, [21] »będąc poddani jeden drugiemu w bojaźni Chrystusowej. [22] »Niewiasty niech będą poddane mężom swoim, tak jako Panu; [23] »bo mąż jest niewieście głową, tak jako Chrystus Głową jest Kościołowi. On jest Zbawicielem Ciała jego. [24] »Jako tedy Kościół poddany jest Chrystusowi, tak też i niewiasty niech będą swoim mężom we wszystkiem. [25] »Mężowie, miłujcie żony wasze, jako i Chrystus umiłował Kościół i wydał Siebie Samego zań, [26] »aby go poświęcił, obmywszy go obmyciem wody w słowie żywota, [27] »aby On Sam Sobie wystawił Kościół chwalebny, któryby nie miał plamy, albo zmarszczki, albo czegoś takowego, ale żeby był święty i niepokalany. [28] »Także też i mężowie mają miłować żony swoje, tak jako ciała swoje. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. [29] »Boć zaiste nikt nie miał nigdy ciała swego w nienawiści, ale je karmi i chowa, tak jako i Chrystus Swój Kościół: [30] »bo my jesteśmy Ciała Jego członkami, z Ciała Jego i z Kości Jego. [31] »I dlatego opuści człowiek ojca i matkę swoją i złączy się z żoną swoją, i będą dwoje w jednem ciele. [32] »Sakrament to wielki jest; ale to mówię w Chrystusie i w Kościele. [33] »Wszakże jednak i wy każdym zosobna niech miłuje żonę swą jako sam siebie, a żona zaś niech się boi męża swego. 
«  List do Efezjan 4 List do Efezjan 5 List do Efezjan 6  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.