Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » List do Efezjan » Rozdział 6
«  List do Efezjan 5 List do Efezjan 6 List do Filipian 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Synowie, bądźcie posłuszni swym rodzicom w Panu, bo to jest rzecz sprawiedliwa. [2] »Czcij ojca swego i matkę swoją (toć jest pierwsze przykazanie z obietnicą), [3] »aby ci dobrze było, i żebyś był długowiecznym na ziemi. [4] »A wy też, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu synów waszych, ale ich wychowajcie w nauce i karności Pańskiej. [5] »Słudzy, bądźcie posłuszni panom swym cielesnym z bojaźnią i ze drżeniem w prawości serca waszego, jako Chrystusowi: [6] »nie służąc tylko dla oka, jako ci, którzy się ludziom chcą podobać, ale jako słudzy Chrystusowi, czyniąc wolę Bożą z chęci, [7] »z dobrą wolą służąc, jako Panu, a nie jako ludziom; [8] »wiedząc to, że każdy, cokolwiek dobrego uczyni, otrzyma od Pana (zapłatę), czy to sługa, czy wolny. [9] »A wy, panowie, także też im czyńcie, zaniechawszy srogości, wiedząc to, że jako nad nimi, tak i nad wami jest Pan w Niebie, Który nie ma względu na osoby. [10] »Naostatek, bracia, umacniajcie się w Panu i w możności mocy Jego. [11] »Obleczcie się w zbroję Bożą, abyście mogli stać przeciwko zdradliwym najazdom dyabelskim. [12] »Bo nie jest bojowanie nasze przeciwko ciału i krwi, ale przeciwko książętom i mocom, przeciwko rządcom świata tych ciemności, przeciwko duchom złości, w Niebieskich. [13] »Przeto weźmijcie na siebie zbroję Bożą, żebyście się mogli sprzeciwić w dzień zły i we wszystkich rzeczach doskonali stać. [14] »Stójcież tedy, przepasawszy biodra wasze prawdą, i obleczeni w pancerz sprawiedliwości, [15] »i mając obute nogi w gotowość Ewangelii pokoju, [16] »we wszystkich rzeczach biorąc tarczę wiary, którąbyście mogli wszystkie strzały Ogniste najgorszego nieprzyjaciela ugasić. [17] »Weźmijcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, którym jest słowo Boże, [18] »przez wszelką modlitwę i prośbę modląc się w każdym czasie w Duchu i w Nimże czuwając z wszelką pilnością i na modlitwie za wszystkich Świętych [19] »i za mnie, aby mi była dana mowa, gdy będę otwierał swe usta, abym ze śmiałością oznajmiać mógł tajemnice Ewangelii, [20] »dla której jestem posłem w tym łańcuchu, żebym w nim śmiało, tak jako mi potrzeba, mówił. [21] »A żebyście i wy wiedzieli, co się ze mną dzieje i co czynię, wszystko wam oznajmi Tychikus, najmilszy brat i wierny w Panu sługa, [22] »któregom posłał do was na to, abyście się dowiedzieli, co się z nami dzieje, i żeby pocieszył serca wasze. [23] »Pokój braciom i miłość z wiarą od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. [24] »Łaska ze wszystkimi, którzy miłują Pana naszego Jezusa Chrystusa w nieskazitelności. Amen. 
«  List do Efezjan 5 List do Efezjan 6 List do Filipian 1  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.