Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » List do Filipian » Rozdział 2
«  List do Filipian 1 List do Filipian 2 List do Filipian 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Jeśli tedy jest jakie pocieszenie w Chrystusie i jaka pociecha miłości, jeśli jakie towarzystwo Ducha, jeśli jakie wnętrzności miłosierdzia w was, [2] »to napełnijcie radość moją, i toż samo rozumiejąc, jedną i tę samą miłość mając, jednej woli będąc, jedno i to samo czując, [3] »nic nie czyńcie dla sporu, ani dla marnej chwały, ale w pokorze, jeden drugiego za zacniejszego od siebie mając; [4] »nie upatrując żaden, co swego jest, ale coby było i drugich. [5] »To bowiem w sobie odczuwajcie, co i w Chrystusie Jezusie, [6] »Który będąc w postaci Bożej, nie poczytał za drapiestwo tego, że był równym Bogu, [7] »a jednak wyniszczył Samego Siebie, przyjąwszy postać sługi, stał się na podobieństwo ludzi [8] »i w postawie znaleziony był jako człowiek; Sam się poniżył, stał się posłusznym aż do śmierci, a do śmierci krzyżowej. [9] »Przeto też i Bóg wywyższył Go i darował Mu Imię, które jest nad wszelkie imię, [10] »ażeby na Imię Jezusowe wszelkie kolano klękało, Niebieskich, ziemskich i piekielnych, [11] »i żeby wszelki język wyznawał, że Pan Jezus Chrystus jest w chwale Boga Ojca. [12] »Przeto, najmilsi bracia moi, (jakoście zawsze byli posłuszni), nietylko w czasie mojej obecności, ale teraz daleko więcej w czasie mojej nieobecności z bojaźnią i ze drżeniem sprawujcie zbawienie wasze. [13] »Albowiem Bóg jest, Który sprawuje w was i chcenie i wykonanie według dobrej woli. [14] »Wszystko zaś czyńcie bez szemrania i bez spierania się, [15] »abyście byli bez nagany i czyści, jako synowie Boży nieskalani, pośród narodu złego i zepsutego, pośród którego świecicie, jako światła na świecie, [16] »zachowując słowo żywota ku chwale mojej w dzień Chrystusów, żem nie napróżno biegał, anim nie napróżno pracował. [17] »A chociażbym był już ofiarowywany nad ofiarą i posługą wiary waszej, raduję się i pospołu weselę się z wami wszystkimi. [18] »Ale i wy z tego się weselcie i radujcie się ze mną. [19] »A mam nadzieję w Panu Jezusie, że rychło poszlę Tymoteusza do was, abym i ja był dobrej myśli, dowiedziawszy się, że się z wami dobrze dzieje. [20] »Bo nie mam nikogo tak jednomyślnego, któryby z tak szczerą chęcią starał się o was. [21] »Boć wszyscy co jest swego szukają, a nie co jest Jezusa Chrystusa. [22] »A doświadczenie bierzcie z tego, żeć jako syn ojcu posługiwał mi w Ewangelii. [23] »Tego tedy mam nadzieję, że poszlę do was, skoro zobaczę, co się ze mną dziać będzie. [24] »Ale mam tę ufność w Panu, że i sam rychło przyjdę do was. [25] »A miałem to za rzecz potrzebną, abym posłał do was Epafrodyta, brata i pomocnika i spółbojownika mego, a waszego Apostoła i sługę w potrzebach moich, [26] »bo was wszystkich chciał widzieć i smucił się z tego, żeście słyszeli o nim, że zachorował. [27] »Bo wprawdzie chorował na śmierć, ale się Bóg zmiłował nad nim, a nietylko nad nim, ale i nade mną, abym smutku na smutek nie miał. [28] »Dlatego tem spieszniej posłałem go, abyście się znowu rozradowali ujrzawszy go, a ja żebym też był bez smutku. [29] »Przyjmijcież go tedy z wszelką radością w Panu; i takich miejcie w poważaniu, [30] »boć dla sprawy Chrystusowej aż do śmierci był przystąpił, wydając duszę swoją, aby wypełnił to, czego z waszej strony brakowało do zaspokojenia moich potrzeb. 
«  List do Filipian 1 List do Filipian 2 List do Filipian 3  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.