Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » List do Filipian » Rozdział 3
«  List do Filipian 2 List do Filipian 3 List do Filipian 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Przytem, bracia moi, radujcie się w Panu. Te same rzeczy wam pisać mnieć nie jest ciężko, a wam potrzebne. [2] »Patrzcie a strzeżcie się psów, strzeżcie się złych robotników, strzeżcie się porzezania. [3] »Albowiem my jesteśmy obrzezaniem, którzy duchem służymy Bogu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a nie w ciele pokładamy ufność, [4] »aczkolwiek ja też mógłbym mieć ufność w ciele. Bo jeśli kto inny zdaje się mieć ufność w ciele, to tembardziej ja, [5] »którym jest obrzezany ósmego dnia, z narodu Izraelskiego, z pokolenia Benjamina, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do Zakonu Faryzeusz; [6] »co do żarliwości, tom prześladował Kościół Boży, a według sprawiedliwości Zakonnej, tom się zachował bez skazy. [7] »Ale te rzeczy, które były dla mnie zyskiem, tom poczytał sobie dla Chrystusa za szkodę. [8] »Wszakże jednak i wszystkie inne rzeczy poczytuję za stratę dla wysokiego poznania Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla Którego wszystkom za szkodę poczytał i mam sobie za gnój, abym tylko Chrystusa pozyskał [9] »i żebym był znaleziony w Nim nie mającym swej sprawiedliwości, która jest z Zakonu, ale mającym tę, która jest z wiary Jezusa Chrystusa, która z Boga jest, sprawiedliwość w wierze, [10] »do poznania Go i mocy zmartwychwstania Jego i do wzięcia udziału w mękach Jego, abym przypodobawszy się śmierci Jego, [11] »jako dobiegł do powstania z martwych. [12] »(A mówię) nie żebym już otrzymał, albo już doskonałym był, ale biegnę, abym jako uchwycił to, do czego zostałem uchwycony przez Chrystusa Jezusa. [13] »Bracia, ja o sobie nie rozumiem, żebym już uchwycił, [14] »jedno tylko że zapominając o tych rzeczach, które są za mną, do tych rzeczy się wyciągając, które są przede mną, biegnę do pewnego celu, do nagrody górnego powołania Bożego w Chrystusie Jezusie. [15] »A tak którzykolwiek jesteśmy doskonałymi, to rozumiejmy; a jeśli co inaczej rozumiecie, to i to wam Bóg objawi. [16] »Wszakże w tem, do czegośmy doszli, jedno rozumiejmy i w tejże regule trwajmy. [17] »Bracia, bądźcie naśladowcami moimi i patrzcie na tych, którzy tak postępują, jako macie wzór w nas. [18] »Boć wielu ich chodzi, o których wam często powiadałem, a teraz i z płaczem powiadam, nieprzyjaciół krzyża Chrystusowego, [19] »których koniec zatracenie, których bogiem jest brzuch, i chwała ich w sromocie ich, którzy tylko rzeczy ziemskie rozumieją. [20] »Ale nasze obcowanie jest w niebiesiech, skąd też oczekujemy Zbawiciela, Pana naszego Jezusa Chrystusa, [21] »Który odnowi ciało poniżenia naszego, aby się stało podobne chwalebnemu Ciału Jasności Jego, według skutecznej mocy Swojej, którą też może podbić Sobie wszystko. 
«  List do Filipian 2 List do Filipian 3 List do Filipian 4  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.