Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » List do Filipian » Rozdział 4
«  List do Filipian 3 List do Filipian 4 List do Kolosan 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A tak, bracia moi najmilsi i bardzo pożądani, radości moja i korono moja, stójcież tak w Panu, najmilsi. [2] »Ewodyi proszę i Syntychię błagam, aby to samo rozumiały w Panu. [3] »Proszę też i ciebie, towarzyszu rodzony, wspomagaj te, które współpracowały ze mną w Ewangelii, z Klemensem i z innymi pomocnikami moimi, których imiona są w księgach żywota. [4] »Radujcie się zawsze w Panu i powtóre mówię, radujcie się. [5] »Łagodność wasza niech będzie wiadoma wszystkim ludziom, boć Pan blizko jest. [6] »Nic się nie troszczcie, ale we wszelkiej modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem prośby wasze niech się staną znane u Boga. [7] »A pokój Boży, który przechodzi wszelkie pojęcie, niechaj strzeże serc waszych i umysłów waszych w Chrystusie Jezusie. [8] »A nadto, bracia, cokolwiek jest prawdziwego, cokolwiek czystego, cokolwiek sprawiedliwego, cokolwiek świętego, cokolwiek miłego i cokolwiek uczciwego, jeśli jest jaka cnota, jeśli co godnego chwały, o tem myślcie; [9] »czegoście się też i nauczyli, i coście przyjęli, i coście słyszeli, i widzieli we mnie, to czyńcie, a Bóg pokoju będzie z wami. [10] »A niemałom się rozradował w Panu, żeście znowu zakwitnęli w staraniu o mnie: wprawdzie i przedtem mieliście pieczę o mnie, aleście mieli przeszkody. [11] »A nie mówię tego, jakoby dla jakiego niedostatku, bom ja już przywykł poprzestawać na tem, co jest. [12] »Umiem żyć w ubóstwie, umiem żyć i być w dostatku; wszędzie i do wszystkiego jestem wprawiony: i nasyconym być i głód cierpieć, i mieć dosyć i niedostatek cierpieć. [13] »Wszystko mogę w Tym, Który mię umacnia. [14] »Jednakże dobrzeście uczynili, żeście społem wspomogli mnie uciśnionego. [15] »A wiecie wy, Filipensowie, że na początku Ewangelii, gdym wyszedł z Macedonii, żaden Kościół nie wziął udziału w wymianie tego, co mógł dać za to, co otrzymywał, jedno wy sami; [16] »bo i do Tessaloniki posłaliście mi na potrzeby raz i drugi. [17] »A to mówię, nie żebym szukał datku, ale szukam pomnożenia owocu na wasz rachunek. [18] »Mam bowiem wszystko, i mam obficie, jestem napełniony, otrzymawszy od Epafrodyta to, coście posłali na miłą wonność, ofiarę przyjętą i Bogu miłą. [19] »A Pan Bóg mój niechaj napełni wszelką żądzę waszą według bogactw Swoich w chwale przez Chrystusa Jezusa. [20] »A Bogu i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków. Amen. [21] »Pozdrówcie każdego Świętego w Chrystusie Jezusie. Pozdrawiają was bracia, którzy są ze mną. [22] »Pozdrawiają was wszyscy Święci, a najwięcej ci, którzy są z cesarskiego domu. [23] »Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z duchem waszym. Amen. 
«  List do Filipian 3 List do Filipian 4 List do Kolosan 1  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.