Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » List do Kolosan » Rozdział 3
«  List do Kolosan 2 List do Kolosan 3 List do Kolosan 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Ale jeśliście powstali z Chrystusem, to szukajcie tych rzeczy, które są w górze, gdzie Chrystus na prawicy Bożej siedzi; [2] »te rzeczy rozumiejcie, które są w górze, a nie te, które są na ziemi. [3] »Boście umarli i życie wasze ukryte jest z Chrystusem w Bogu. [4] »A gdy się ukaże Chrystus, Który jest życiem waszem, tedy się i wy ukażecie z Nim w chwale. [5] »Przeto umartwiajcie członki wasze, które są na ziemi: nieczystość, plugastwo, pożądliwość, złą żądzę i chciwość, która jest bałwochwalstwem; [6] »dla których to rzeczy przychodzi gniew Boży na synów niewierności, [7] »w którycheście też niegdyś chodzili, gdyście w nich żyli; [8] »ale teraz odrzućcie i wy te wszystkie rzeczy: gniew, niechęć, złość, złorzeczenie, plugawą mowę z ust waszych. [9] »Nie okłamujcie jedni drugich, zwlókłszy z siebie starego człowieka z uczynkami jego, [10] »obleczcie się w nowego, w tego, który się odnawia w poznawaniu Boga, według wyobrażenia Tego, Który go stworzył; [11] »gdzie niema mężczyzny ani niewiasty, Poganina i Żyda, obrzezanego i nieobrzezanego, barbarzyńcy i Scyty, niewolnika i wolnego, ale wszystkiem we wszystkich jest Chrystus. [12] »Obleczcie się tedy jako wybrani Boży, święci i umiłowani, we wnętrzności miłosierdzia, w dobrotliwość, w pokorę, w umiarkowanie, w cierpliwość, [13] »jedni drugich cierpliwie znosząc i odpuszczając jeden drugiemu, jeśli kto ma na kogo jaką skargę: jako i Pan odpuścił wam, tak i wy też odpuszczajcie. [14] »A nade wszystkie te rzeczy miejcie w sobie miłość, która jest związką doskonałości; [15] »a pokój Chrystusów, do którego jesteście powołani w jednem Ciele, niech się kocha w sercach waszych, i bądźcie wdzięczni. [16] »Słowo Chrystusowe niechaj w was mieszka obficie we wszelkiej mądrości, nauczając i napominając się sami przez Psalmy, i hymny, i pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając w sercach waszych Bogu. [17] »Cokolwiek czynicie w mowie, albo w uczynku, czyńcie wszystko w Imię Pana Jezusa Chrystusa, dziękując przezeń Bogu i Ojcu. [18] »Niewiasty, bądźcie poddane mężom, tak jako przystoi, w Panu. [19] »Mężowie, miłujcie żony wasze i nie bądźcie im przykrymi. [20] »Synowie, bądźcie posłuszni rodzicom we wszystkiem, bo się ta rzecz podoba Panu. [21] »Ojcowie, nie pobudzajcie synów waszych do gniewu, aby nie tracili serca. [22] »Słudzy, we wszystkiem bądźcie posłuszni panom cielesnym, nie na oko im służąc, jakobyście się ludziom podobać chcieli, ale szczerem sercem bojąc się Boga. [23] »Cokolwiek czynicie, czyńcie z chęci, jako dla Pana, a nie dla ludzi, [24] »wiedząc to, że od Pana otrzymacie zapłatę dziedzictwa, bo Panu Chrystusowi służycie. [25] »A ktoby niesprawiedliwie czynił, otrzyma za to, co niesprawiedliwie czynił, a niema u Boga względu na osoby. 
«  List do Kolosan 2 List do Kolosan 3 List do Kolosan 4  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.