Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » List do Kolosan » Rozdział 4
«  List do Kolosan 3 List do Kolosan 4 1 List do Tesaloniczan 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Panowie, dawajcie sługom to, co jest sprawiedliwe i słuszne, wiedząc, że i wy też macie Pana w Niebie. [2] »Modlitwy pilnujcie, czuwając w niej, z dziękczynieniem, [3] »modląc się zarazem i za nas, aby nam Bóg otworzył drzwi słowa dla oznajmiania tajemnicy Chrystusowej, dla której jestem też w więzach, [4] »abym ją objawił tak, jako należy mi ją oznajmić. [5] »Mądrze sobie poczynajcie z tymi, którzy są obcy, korzystając z czasu. [6] »Mowa wasza niech zawsze będzie przyjemna, przyprawiona solą, abyście wiedzieli, jako macie każdemu odpowiadać. [7] »Co się ze mną dzieje, oznajmi wam wszystko Tychikus, najmilszy brat i wierny sługa i współpracownik w Panu, [8] »któregom posłał do was dlatego, żeby się dowiedział, co się dzieje u was i pocieszył serca wasze; [9] »(a posłałem go) z Onezymem, wiernym i najmilszym bratem naszym, który od was jest. Oni wam o wszystkiem powiedzą, co się tu dzieje. [10] »Pozdrawia was Arystarchus, który jest ze mną więźniem, i Marek siostrzeniec Barnabaszów (co do którego otrzymaliście rozkazanie, żebyście go przyjęli, jeśli przyjdzie do was); [11] »i Jezus, którego zowią Sprawiedliwym; ci są z obrzezania i oni jedni są współpracownikami moimi w sprawie Królestwa Bożego, i byli dla mnie pociechą. [12] »Pozdrawia was Epafras, który od was jest, sługa Jezusów Chrystusów, który się zawsze troszczy o was w modlitwach, abyście stali doskonałymi i zupełnymi we wszelkiej woli Bożej. [13] »Świadczę o nim, że ma wielką troskliwość o was i o tych, którzy są w Laodycei, i o tych, którzy są w Hierapolu. [14] »Pozdrawia was Łukasz, lekarz najmilszy, i Demas. [15] »Pozdrówcie braci, którzy są w Laodycei, i Nimfana, i Kościół, który jest w domu jego. [16] »A gdy przeczytają u was ten list, to rozkażcie, aby go też w Kościele Laodyceńskim czytano; a ten list, który Laodyceńczykom służy, aby też i wam przeczytano. [17] »I powiedzcie Archipowi: Patrz posługowania, któreś przyjął w Panu, abyś je wypełnił. [18] »Pozdrowienie moje ręką Pawłową. Pamiętajcie na więzy moje. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa (niech będzie) z wami. Amen. 
«  List do Kolosan 3 List do Kolosan 4 1 List do Tesaloniczan 1  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.