Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » 1 List do Tesaloniczan » Rozdział 3
«  1 List do Tesaloniczan 2 1 List do Tesaloniczan 3 1 List do Tesaloniczan 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dlatego nie mogąc już dłużej się powstrzymać, woleliśmy raczej zostać w Atenach sami, [2] »a posłaliśmy Tymoteusza, brata naszego i sługę Bożego, i współpracownika naszego w Ewangelii Chrystusowej, aby was utwierdzić i zachęcić w tem, co dotyczy wiary waszej, [3] »żeby nikt się nie zachwiał wśród tych ucisków, bo sami to wiecie, że na to jesteśmy postanowieni. [4] »Albowiem jeszcze wtedy, gdyśmy u was byli, zapowiadaliśmy wam, że będziemy cierpieć ucisk, jako się też stało, i wiecie. [5] »Przeto i ja, nie mogąc się więcej powstrzymać, posłałem, abym się dowiedział o wierze waszej, żeby was jakim sposobem nie skusił ten, który kusi, i żeby nie stała się praca nasza daremną. [6] »Lecz teraz, gdy przyszedł od was Tymoteusz do nas i gdy nam oznajmił o wierze i miłości waszej, i że zawsze o nas wspominacie dobrze, pragnąc nas widzieć, jako i my też pożądamy was, [7] »tedyśmy zostali pocieszeni przez was, bracia, we wszelkim niedostatku i ucisku naszym przez wiarę waszą, [8] »albowiem teraz żyjemy, jeśli wy stoicie przy Panu. [9] »Jaką bowiem dziękę możemy oddać Bogu za was we wszelkiej radości, którą się radujemy z was przed Bogiem naszym, [10] »w nocy i we dnie gorąco się modląc, abyśmy mogli oglądać oblicze wasze i dopełnić tego, czego niedostawa wierze waszej? [11] »Sam Bóg i Ojciec nasz i Pan nasz Jezus Chrystus niech skieruje drogę naszą do was; [12] »a was niechaj Pan napełni i niech przepełni miłością wzajemną ku sobie i ku wszystkim, jaką my też mamy ku wam, [13] »a to na utwierdzenie serc waszych w niewinności i świętości przed Bogiem i Ojcem naszym na czas przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa ze wszystkimi Świętymi Jego. Amen. 
«  1 List do Tesaloniczan 2 1 List do Tesaloniczan 3 1 List do Tesaloniczan 4  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.