Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » 2 List do Tesaloniczan » Rozdział 2
«  2 List do Tesaloniczan 1 2 List do Tesaloniczan 2 2 List do Tesaloniczan 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A prosimy was, bracia, przez przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia do Niego, [2] »abyście rychło nie dawali się spychać z rozumienia waszego; ani się nie dawajcie straszyć, ani przez ducha, ani przez mowę, ani przez list, jakoby od nas posłany, jakoby już nadchodził dzień Pański. [3] »Niechaj was nikt nie zwodzi żadnym sposobem, bo (nie przyjdzie on dzień) jeśli pierwej nie przyjdzie odstępstwo i nie będzie objawiony człowiek grzechu, syn zatracenia, [4] »który się sprzeciwia i wynosi nad wszystko, co zowią Bogiem, albo co bywa chwalone, tak że też w Kościele Bożym usiądzie, okazując się jakoby był Bogiem. [5] »Izali nie pamiętacie, żem wam to powiedział, gdym jeszcze był u was? [6] »A teraz, co zatrzymuje to objawienie jego w czasie swoim, wiecie. [7] »Boć już sprawuje się tajemnica nieprawości; tylko trzeba jeszcze, żeby ten, który teraz trzyma, dzierżył dopokąd nie będzie wyrzucony z pośrodka; [8] »i wtedy będzie objawiony on bezbożnik, którego Pan Jezus zabije Duchem ust Swoich i zatraci go objawieniem przyjścia Swego; [9] »jako tego, którego przyjście jest według sprawy szatańskiej, we wszelkiej mocy, i znakach, i cudach zdradliwych, [10] »i we wszelkiem zwiedzeniu nieprawości dla tych, którzy giną. Przeto że miłości prawdy nie przyjęli, aby byli zbawieni, [11] »dlatego pośle im Bóg sprawcę błędu, aby uwierzyli kłamstwu, [12] »aby byli wszyscy sądzeni ci, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale przyzwolili na nieprawość. [13] »Ale my powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, bracia umiłowani od Boga, że was wybrał Bóg od początku do zbawienia w poświęceniu Duchem i w wierze w prawdę, [14] »na co też i powołał was Bóg przez Ewangelię naszą ku dostąpieniu chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. [15] »Przeto, bracia, stójcie i trzymajcie się podań, którycheście się nauczyli, czy to przez mowę, czy to przez list nasz. [16] »A Sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg i Ojciec nasz, Który nas umiłował i dał pocieszenie wieczne i nadzieję dobrą w łasce, [17] »niech zachęca serca wasze i utwierdza we wszelkim uczynku i dobrej mowie. 
«  2 List do Tesaloniczan 1 2 List do Tesaloniczan 2 2 List do Tesaloniczan 3  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.