Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » 2 List do Tesaloniczan » Rozdział 3
«  2 List do Tesaloniczan 2 2 List do Tesaloniczan 3 1 List do Tymoteusza 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Nadto, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Boże rozpowszechniało się i było wsławione tak jako i u was, [2] »i żebyśmy byli wyzwoleni od niespokojnych i złych ludzi: albowiem nie wszystkich jest wiara. [3] »Ale wierny jest Bóg, Który was utwierdzi i zachowa od złego. [4] »A mamy tę ufność o was, bracia, w Panu, że to, co wam przykazujemy, czynicie już i będziecie czynić. [5] »A Pan niech skierowywa serca wasze do miłości Bożej i ku cierpliwości Chrystusowej. [6] »A przykazujemy wam, bracia, w Imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście się chronili każdego brata, który nierządnie żyje i nie według podania, które wzięli od nas. [7] »Albowiem sami wiecie, jako macie naśladować nas. Boć nie żyliśmy między wami nieporządnie, [8] »aniśmy darmo nie jedli chleba od kogo, ale w pracy i w umordowaniu, w nocy i we dnie pracując, staraliśmy się, aby nie być dla kogo z was ciężarem. [9] »Nie dlatego, żebyśmy nie mieli tej mocy, ale dlatego, żebyśmy dali wam z siebie wzór i przykład, w czembyście powinni naśladować nas. [10] »Bo gdyśmy jeszcze byli u was, tośmy wam przykazywali, że jeśli kto nie chce robić, niechaj też nie je. [11] »Albowiem słyszeliśmy, że między wami są niektórzy, co niespokojnie żyją, nic nie robiąc, jedno co jest niepożyteczne czyniąc. [12] »Tym przeto, którzy są tacy, przykazujemy i usilnie prosimy w Panu Jezusie Chrystusie, żeby z pokojem pracując, swego chleba pożywali. [13] »A wy, bracia, nie ustawajcie w czynieniu dobrze. [14] »A jeśli kto nie jest posłuszny naszemu słowu, tego nam przez list oznajmijcie i nie miejcie z nim żadnej łączności, aby się zawstydził; [15] »a nie miejcie go jakoby za nieprzyjaciela, ale karzcie jako brata. [16] »A Sam Bóg pokoju niech wam da pokój wieczny na wszelkiem miejscu. Niech będzie Pan Bóg z wami wszystkimi. [17] »Pozdrowienie moje ręką Pawłową, co jest znakiem każdego (mojego) Listu. Tak piszę: [18] »Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami wszystkimi. Amen. 
«  2 List do Tesaloniczan 2 2 List do Tesaloniczan 3 1 List do Tymoteusza 1  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.