Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » 1 List do Tymoteusza » Rozdział 1
«  2 List do Tesaloniczan 3 1 List do Tymoteusza 1 1 List do Tymoteusza 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Paweł Apostoł Jezusa Chrystusa według rozkazania Boga Zbawiciela naszego i Chrystusa Jezusa, nadziei naszej, [2] »Tymoteuszowi, miłemu synowi w wierze: Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Pana naszego. [3] »Jakom cię prosił, abyś został w Efezie, gdym szedł do Macedonii, tak też abyś przykazał niektórym, żeby inaczej nie uczyli, [4] »ani się nie wdawali w baśnie i w nieskończone rozmowy o rodowodach, które więcej przynoszą, sporów, niźli jakiego zbudowania Bożego, które jest w wierze. [5] »A koniec przykazania jest miłość z czystego serca, i z dobrego sumienia, i z nieobłudnej wiary; [6] »od których to rzeczy niektórzy zabłądziwszy, udali się na próżną mowę, [7] »chcąc być nauczycielami Zakonu, a nie rozumiejąc ani co mówią, ani co twierdzą. [8] »Gdyż to wiemy, że dobry jest Zakon, jeśliby go kto prawnie używał, [9] »wiedząc to, że Zakon nie jest postanowiony dla sprawiedliwego, ale dla niesprawiedliwych i niepoddanych, bezbożnych i grzeszników, i złoczyńców, i plugawych; dla tych, co ojca i matkę zabijają; dla mężobójców, [10] »dla nieczystych, dla sodomskich grzeszników; dla tych, co cudzą czeladź kradną, dla kłamców, dla krzywoprzysięzców i jeśli się co innego sprzeciwia zdrowej nauce, [11] »która jest według zwierzonej mi Ewangelii chwały Błogosławionego Boga. [12] »Dziękuję Temu, Który mię umocnił w Chrystusie Jezusie, Panu naszym, że mię za wiernego osądził, postanowiwszy na posłudze, mnie, [13] »którym pierwej był bluźniercą i prześladowcą, i potwarcą; alem miłosierdzia Bożego dostąpił, żem to czynił z niewiadomości w niewierności. [14] »Ale łaska Pana naszego wielce się obfitą okazała z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. [15] »Wierna mowa i wszelkiego przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na ten świat, aby grzesznych zbawionymi uczynił, z których ja jestem pierwszym. [16] »Alem dlatego miłosierdzie otrzymał, żeby na mnie najpierwszym okazał Jezus Chrystus wszelką cierpliwość na naukę tym, którzy Mu mają uwierzyć ku żywotowi wiecznemu. [17] »A Królowi wieków Nieśmiertelnemu, Niewidzialnemu, Samemu Bogu cześć i chwała na wieki wieków. Amen. [18] »To przykazanie polecam tobie, synu mój, Tymoteuszu, według poprzedzających w tobie proroctw, abyś bojował w nich dobrem rycerstwem, [19] »mając wiarę i dobre sumienie, które niektórzy odrzuciwszy, co do wiary, jakoby okręt rozbiwszy się, zatonęli; [20] »między którymi jest Himeneusz i Aleksander, których oddałem szatanowi, aby się nauczyli nie bluźnić. 
«  2 List do Tesaloniczan 3 1 List do Tymoteusza 1 1 List do Tymoteusza 2  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.