Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » 2 List do Tymoteusza » Rozdział 3
«  2 List do Tymoteusza 2 2 List do Tymoteusza 3 2 List do Tymoteusza 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A to wiedz, że w ostateczne dni nastaną czasy niebezpieczne: [2] »będą ludzie sami siebie miłujący, chciwi, hardzi, pyszni, bluźniercy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, sprośnie grzeszni, [3] »bez miłości przyrodzonej, bez pokoju, potwarcy, niepowściągliwi, zuchwali nienawidzący dobrych, [4] »zdrajcy, bezwstydni, nadęci i więcej miłujący rozkosze cielesne niźli Boga, [5] »mający wprawdzie pozór pobożności, ale się mocy jej zapierający. I tych się strzeż. [6] »Boć z tych niektórzy są ci, którzy się do domów wdzierają i uprowadzają w niewolę niewiasty obciążone grzechami i uwodzone rozmaitemi żądzami, [7] »zawsze się uczące, a nigdy do poznania prawdy nie przychodzące. [8] »A jako Jannes i Mambres sprzeciwiali się Mojżeszowi, tak i ci sprzeciwiają się prawdzie, ludzie na umyśle skażeni, obłędni co do wiary. [9] »Aleć wiele nie wskórają; bo ich głupstwo okaże się jawnem wszystkim, jako i tamtych się okazało. [10] »Ale tyś poszedł za moją nauką, obyczajem, celem, wiarą, nieskwapliwością, miłowaniem, cierpliwością, [11] »prześladowaniem, mękami, które mię spotykały w Antyochii, w Ikonium i w Listrach, jakiem prześladowania cierpiał, i ze wszystkich wyrwał mię Pan. [12] »Także też i wszyscy, którzy chcą pobożnie żyć w Chrystusie Jezusie, prześladowanie będą cierpieć. [13] »A źli ludzie i zwodziciele postąpią w złem, sami błądząc i innych w błąd zawodząc. [14] »Ale ty trwaj w tych rzeczach, którycheś się nauczył i które ci są zwierzone, wiedząc, od kogoś się ich nauczył, [15] »i ponieważ od dzieciństwa umiesz Pismo święte, które cię może wyćwiczyć w tem, co należy do zbawienia, przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie. [16] »Albowiem każde Pismo od Boga natchnione pożyteczne jest do nauczania, do karcenia, do polepszania, do ćwiczenia w sprawiedliwości, [17] »aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiej dobrej sprawy wyćwiczony. 
«  2 List do Tymoteusza 2 2 List do Tymoteusza 3 2 List do Tymoteusza 4  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.