Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » 2 List do Tymoteusza » Rozdział 4
«  2 List do Tymoteusza 3 2 List do Tymoteusza 4 List do Tytusa 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Oświadczam przed Bogiem i Jezusem Chrystusem, Który ma sądzić żywych i umarłych, przez przyjście Jego i Królestwo jego: [2] »opowiadaj słowo Jego, nalegaj wczas, nie w czas; strofuj, proś, grom z wszelką cierpliwością i nauką. [3] »Boć przyjdą czasy, kiedy zdrowej nauki nie będą znosić, ale nagromadzą sobie nauczycieli według swoich pożądliwości ci, których uszy świerzbią, [4] »i od prawdy słuch odwrócą, a ku baśniom się zwrócą. [5] »Ale ty czuwaj, we wszystkiem pracuj, sprawuj dzieło Ewangelisty, wypełniaj posługowanie twoje. Bądź trzeźwy. [6] »Bo mnie już ofiarować mają, i czas mego rozdzielenia nastaje. [7] »Potykaniem dobrem potykałem się, biegum dokonał, wiaręm zachował, [8] »naostatek odłożona mi jest korona sprawiedliwości, którą mi odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, w on dzień; a nietylko mnie, ale i tym, którzy miłują przyjście Jego. [9] »Postaraj się, abyś do mnie rychło przyszedł. [10] »Bo mię Demas opuścił, umiłowawszy ten świat, i poszedł do Tessaloniki, Krescens do Galacyi, Tytus do Dalmacyi. [11] »Sam tylko Łukasz jest ze mną. Marka weźmij i przyprowadź z sobą, bo mi jest potrzebny do posługowania (w Ewangelii). [12] »A Tychika posłałem do Efezu. [13] »Opończę, którąm zostawił w Troadzie u Karpa, gdy będziesz szedł, przynieś mi z sobą, a także księgi, a zwłaszcza pergaminowe. [14] »Aleksander kotlarz wiele mi złego wyrządził: niech mu Pan odpłaci według uczynków jego. [15] »A jego i ty się strzeż, bo się bardzo sprzeciwiał słowom naszym. [16] »Na pierwszej mojej sprawie nikt przy mnie nie stał, ale wszyscy mię opuścili: niechaj im to nie będzie poczytane za złe. [17] »Ale Pan przy mnie stał i umocnił mię, ażeby się przeze mnie kazanie umocniło i żeby o tem wszyscy Poganie słyszeli: i zostałem wybawiony z paszczęki Lwiej. [18] »Wybawił mię Pan od wszelkiej złej sprawy i zbawionym uczyni w Królestwie Swem Niebieskiem. Jemu tedy cześć i chwała na wieki wieków. Amen. [19] »Pozdrów Pryskę i Akwilę i dom Onezyforów. [20] »Erastus został w Koryncie, a Trofima zostawiłem w Milecie chorego. [21] »Pośpiesz się, abyś przed zimą przyszedł. Pozdrawiają cię Eubulus, i Pudens, i Linus, i Klaudya, i wszyscy bracia. [22] »Pan Jezus Chrystus niech będzie z duchem twoim. Łaska z wami. Amen. 
«  2 List do Tymoteusza 3 2 List do Tymoteusza 4 List do Tytusa 1  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.