Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » List do Tytusa » Rozdział 3
«  List do Tytusa 2 List do Tytusa 3 List do Filemona 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Napominaj ich, aby byli poddanymi książętom i przełożonym, aby rozkazom ich byli posłuszni i na każdy uczynek dobry aby byli gotowi; [2] »aby o nikim źle nie mówili, aby nie byli zwadliwi, ale aby byli łagodnymi, okazując po sobie wszelką cichość ku wszystkim ludziom. [3] »Bo byliśmy też niegdyś i my głupimi i niewiernymi, błądzącymi, służąc pożądliwościom i różnym (cielesnym) rozkoszom, żyjąc w złości i w zazdrości: byliśmy obmierzłymi i jeden drugiego nienawidziliśmy. [4] »Ale gdy się ukazała dobrotliwość i ludzkość Zbawiciela, naszego Boga, Który zbawił nas [5] »nie dla uczynków sprawiedliwości, któreśmy my uczynili, ale według miłosierdzia Swego przez omycie odrodzenia i odnowienia Duchem Świętym, [6] »Którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, [7] »abyśmy będąc usprawiedliwieni z łaski Jego, stali się dziedzicami według nadziei żywota wiecznego. [8] »Prawdziwa to jest mowa i chcę, abyś w tych rzeczach też i innych potwierdzał, ażeby się starali przez dobre uczynki być przełożonymi ci, którzy wierzą Bogu. Te rzeczy są dobre i pożyteczne ludziom. [9] »A głupich dysput i wyliczania rodów, i sporów, i rozterek w Zakonie chroń się, albowiem nieużyteczne są i próżne. [10] »Człowieka heretyka po pierwszem i po drugiem napomnieniu strzeż się, [11] »wiedząc, że każdy takowy wywrócony jest i grzeszy, będąc swym własnym sądem potępiony. [12] »Gdy przyszlę do ciebie Artema albo Tychika, pokwap się przyjść do mnie do Nikopolu, bom tam umyślił zimować. [13] »A Zenasa, w Zakonie uczonego, i Apolla postaraj się tak wyprawić w drogę, żeby im niczego nie brakowało. [14] »A niechaj się też nasi uczą dobrymi uczynkami być przełożonymi w zaspakajaniu koniecznych potrzeb, aby nie byli nieprzynoszącymi owocu. [15] »Pozdrawiają cię wszyscy, którzy są przy mnie. Pozdrów tych, którzy nas miłują w wierze. Łaska Boża z wami wszystkimi. Amen. 
«  List do Tytusa 2 List do Tytusa 3 List do Filemona 1  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.