Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » List do Hebrajczyków » Rozdział 1
«  List do Filemona 1 List do Hebrajczyków 1 List do Hebrajczyków 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Częstokroć i rozmaitymi sposobami mówił przedtem Bóg do ojców przez Proroków; [2] »naostatek w te oto dni mówił do nas przez Syna, Którego postanowił dziedzicem wszystkich rzeczy i przez Którego uczynił też i wieki, [3] »i Który będąc jasnością chwały i kształtem Istności Jego i nosząc wszystko słowem mocy Swojej, dokonawszy przez Samego Siebie oczyszczenia z grzechów, zasiadł na prawicy Majestatu, na wysokości, [4] »tem zacniejszym nad Aniołów będąc uczyniony, im osobliwsze Imię nad nich dziedzicznie otrzymał. [5] »Bo i do którego kiedy z Aniołów rzekł: Tyś jest Syn Mój, jam Ciebie dziś zrodził? – I znowu: Ja Mu będę Ojcem, a On Mi będzie Synem? [6] »I gdy znowu wprowadza na świat Pierworodnego, też mówi: I niech Mu się kłaniają wszyscy Aniołowie Boży. [7] »A do Aniołów mówi: Który czyni Aniołów Swych duchami i sług Swoich płomieniem ognia. [8] »A do Syna zaś: Stolica Twoja, Boże, na wiek wieku, rózgą sprawiedliwości rózga Królestwa Twojego. [9] »Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, przeto pomazał Cię, Boże, Bóg Twój olejkiem wesela nad uczestników Twoich. [10] »I znowu: Panie, Tyś na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełami rąk Twoich. [11] »One zaginą, a Ty jednak będziesz trwał, i wszystkie zwiotszeją jako szata, [12] »i jako odzienie zmienisz je, i będą odmienione, ale Ty Tenże jesteś, i lata Twoje nie ustaną. [13] »A do któregoż kiedy z Aniołów rzekł: Siedź po prawicy Mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich podnóżkiem nóg Twoich? [14] »Izali nie wszyscy są duchami usługującymi, posłanymi na posługę dla tych, którzy mają odziedziczyć zbawienie? 
«  List do Filemona 1 List do Hebrajczyków 1 List do Hebrajczyków 2  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.