Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » List do Hebrajczyków » Rozdział 12
«  List do Hebrajczyków 11 List do Hebrajczyków 12 List do Hebrajczyków 13  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dlatego też i my, mając tak wielki obłok świadków nam na przykład danych, zrzućmy z siebie wszelkie brzemię i grzech, który nas zewsząd otoczył, i przez cierpliwość biegnijmy do położonego przed nami kresu, [2] »patrząc na Sprawcę i Dokonawcę wiary, Jezusa, Który mając przed Sobą wesele, podjął krzyż, nie zważając na sromotę jego, i siedzi na prawicy Majestatu Bożego. [3] »Rozważajcie tedy pilnie o Tym, Który przeciwko Samemu Sobie takowe przeciwieństwo wycierpiał od grzeszników, ażebyście nie osłabieli, w duszach waszych ustając. [4] »Boście jeszcze się nie potykali aż do krwi, walcząc przeciwko grzechowi, [5] »a jużeście zapomnieli Pociechy, która do was, jako do synów, tak mówi: Synu mój, nie zaniedbuj karania Pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy będziesz od Niego strofowan. [6] »Albowiem kogoć Pan miłuje, tego karci, i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. [7] »W karności trwajcie. Ofiaruje się wam Bóg jako synom. Bo i któryż jest syn, któregoby nie karał ojciec? [8] »A jeśli jesteście bez karania, którego się wszyscy inni stali uczestnikami, tedyście się z cudzołóstwa urodzili i nie jesteście prawymi synami. [9] »Nadto mieliśmy ojców ciała naszego, którzy nas ćwiczyli, i mieliśmy ich we czci, to izali nie daleko bardziej powinniśmy być posłuszni Ojcu duchów, żebyśmy żyli? [10] »A oni naprawdę na mały czas karcili nas według woli swojej, ale Ten ku pożytkowi naszemu, żebyśmy w siebie przyjęli poświęcenie Jego. [11] »Wprawdzie wszelkie karcenie niniejszego czasu wydaje się być nie wesołem, ale owszem, smutnem, ale po tym czasie przyniesie pełen pokoju owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. [12] »Przeto wzmocnijcie opuszczone ręce i słabnące kolana [13] »i czyńcie proste kroki waszemi nogami, aby kto chromając nie błądził, ale raczej był uzdrowiony. [14] »Starajcie się mieć pokój ze wszystkimi i świątobliwość, bez której nikt nie ujrzy Boga. [15] »Uważajcie, żeby kto nie odstąpił od łaski Bożej, żeby jaki korzeń gorzkości rosnąc ku górze, nie wyrządził szkody i żeby się przezeń nie pokalało wielu. [16] »Żeby nie był (między wami) który wszetecznikiem albo niepobożnym, jako Ezaw, który dla jednej potrawy sprzedał pierworodztwo swoje. [17] »Bo to wiedzcie, że i potem, gdy chciał odziedziczyć błogosławieństwa, został odrzucony. Nie znalazł bowiem miejsca pokucie, choć jej ze łzami szukał. [18] »Albowiem nie przystąpiliście do góry, którejby się godziło dotknąć, i do ognia, do któregoby można było przystąpić, i do wichru, i do mroku, i do burzy, [19] »i do dźwięku trąby, i głosu słów, przed którym ci, co słyszeli, wymówili się, żeby do nich to słowo się nie stawało; [20] »bo nie mogli tego znosić, co było powiedziane: Że jeśli się bydlę góry dotknie, będzie ukamienowane, albo porażone strzałą. [21] »I tak było straszne to, co widywano, (że i) Mojżesz powiedział: Przeląkłem się i drżę. [22] »Ale wy przystąpiliście do góry Syon i do miasta Boga żywego, do Niebieskiego Jeruzalem, i do zgromadzenia wielu tysięcy Aniołów; [23] »i do Kościoła pierwszych (Świętych), którzy są zapisani w Niebie, i do Boga Sędziego wszystkich, i do duchów sprawiedliwych doskonałych, [24] »i do Pośrednika Nowego Testamentu, Jezusa, i do pokropienia Krwią, która lepiej mówi niźli Ablowa. [25] »Patrzcie, abyście się nie sprzeciwili Temu, Który mówi. Bo jeśli oni nie uszli kary, za to że sprzeciwiali się temu, który na ziemi mówił, to daleko więcej my, jeśli nie usłuchamy Tego, Który z Nieba mówi. [26] »Którego głos naonczas wzruszył ziemię, a teraz znowu obiecuje mówiąc: Jeszcze raz, i Ja wzruszę nie tylko ziemię, ale i Niebo. [27] »A przez to, co mówi: Jeszcze raz, – oznajmia przeniesienie rzeczy ruchomych jako uczynionych, aby pozostały te, które są nieruchome i stałe. [28] »A tak my, przyjmując Królestwo nieodmienne, mamy łaskę, przez którą służmy Bogu podobając się Mu z pokorą i czcią. [29] »Albowiem Bóg nasz jest ogniem pożerającym. 
«  List do Hebrajczyków 11 List do Hebrajczyków 12 List do Hebrajczyków 13  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.