Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » List do Hebrajczyków » Rozdział 3
«  List do Hebrajczyków 2 List do Hebrajczyków 3 List do Hebrajczyków 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dlatego, bracia święci, uczestnicy Niebieskiego wezwania, przypatrujcie się Apostołowi i Najwyższemu Kapłanowi wyznania naszego, Jezusowi Chrystusowi, [2] »Który jest wiernym Temu, Który Go uczynił, jako i Mojżesz, w całym domu Jego. [3] »Albowiem tem większej chwały jest godzien On niźli Mojżesz, im większą cześć niźli dom ma ten, który dom zbudował. [4] »Bo każdy dom bywa zbudowany od kogoś, a Ten, Który wszystko stworzył, jest Bogiem. [5] »I Mojżesz wprawdzie był wiernym w całym domu Jego, jako sługa na świadectwo tych rzeczy, które potem miały być oznajmione. [6] »Ale Chrystus jest jako Syn w domu Swoim: którym to domem my jesteśmy, jeśli tylko tę ufność i chwalę nadziei będziemy aż do końca mocno zachowywać. [7] »A przeto, jako mówi Duch Święty: Dzisiaj, jeślibyście głos Jego usłyszeli, [8] »nie zatwardzajcie serc waszych, jako przy onem rozdrażnieniu w dzień kuszenia na puszczy, [9] »gdzie mię kusili ojcowie wasi, doświadczali i widzieli uczynki Moje przez czterdzieści lat. [10] »I dlatego gniewałem się na ten rodzaj i mówiłem zawsze: ci błądzą sercem. A oni jednak nie poznali dróg Moich, [11] »jakom przysiągł w gniewie Moim, że nie wnijdą do odpocznienia Mojego. [12] »Patrzcież, bracia, ażeby snać nie było w którym z was złego serca i niewiernego, żeby miało odstąpić od Boga żywego, [13] »ale napominajcie sami siebie na każdy dzień, póki się nazywa dzisiaj, ażeby kto z was nie był zatwardzony zdradliwością grzechu. [14] »Bośmy się stali uczestnikami Chrystusa, jeśli tylko początku istności Jego aż do końca mocno trzymać się będziemy, [15] »póki się do nas mówi: Dzisiaj, jeślibyście głos Jego usłyszeli, nie zatwardzajcie serc waszych, jako przy onem drażnieniu. [16] »Bo niektórzy słuchając rozgniewali Go. Ale nie wszyscy, którzy wyszli z Egiptu przez Mojżesza. [17] »A na których się gniewał przez czterdzieści lat? Izali nie na tych, którzy grzeszyli, których trupy poległy na puszczy? [18] »I którym też przysiągł, że nie wnijdą do odpocznienia Jego, jeśli nie tym, którzy nie byli wiernymi? [19] »I widzimy to, że nie mogli wnijść do odpocznienia Jego dla niedowiarstwa. 
«  List do Hebrajczyków 2 List do Hebrajczyków 3 List do Hebrajczyków 4  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.