Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » List do Hebrajczyków » Rozdział 5
«  List do Hebrajczyków 4 List do Hebrajczyków 5 List do Hebrajczyków 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Albowiem każdy najwyższy Kapłan z ludzi wzięty bywa postanowiony za ludzi w tych rzeczach, które są ku Bogu, aby ofiarował dary i ofiary za grzechy; [2] »i któryby się mógł ulitować nad tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ i on sam nie jest wolny od słabości, [3] »i przeto powinien, jako za lud, tak też i sam za siebie ofiarować za grzechy. [4] »A żaden sam sobie nie bierze tej czci, jedno tylko ten, który bywa wezwany od Boga, jako Aaron. [5] »Tak też i Chrystus nie Sam Siebie wsławił, aby był Najwyższym Kapłanem, ale Ten, Który mówił do Niego: Ty jesteś Syn Mój, Jam Ciebie dziś urodził. [6] »Jako też i na innem miejscu mówi: Ty jesteś Kapłanem na wieki według porządku Melchizedecha. [7] »On bowiem za dni ciała Swego ofiarując z wielkim głosem i płaczem prośby i modlitwy Temu, Który mógł Go wybawić od śmierci, wysłuchany został dla Swej sprawiedliwości. [8] »A zaiste będąc Synem Bożym, nauczył się z tego, co cierpiał, posłuszeństwa; [9] »i skonawszy, stał się dla wszystkich, którzy są Mu posłuszni, przyczyną zbawienia wiecznego, [10] »będąc nazwany od Boga Najwyższym Kapłanem według porządku Melchizedecha. [11] »O Nim to wielka miała być nasza mowa i nie łatwa ku wyłożeniu; ale staliście się słabymi ku słuchaniu. [12] »Bo zaiste zamiast tego, żebyście mieli być sami mistrzami ze względu na długość czasu, to wy znowu potrzebujecie, aby was nauczano pierwszych początków w słowie Bożem; i staliście się jako ci, którym więcej mleka trzeba niż mięższego pokarmu. [13] »Albowiem każdy, kto się mlekiem karmi, nic nie umie w słowach sprawiedliwości, bo jeszcze malutki jest. [14] »Ale pokarm mięższy jest dla doskonałych, to jest dla tych, którzy przez (dobry) zwyczaj mają wyćwiczony umysł ku rozeznaniu, co dobre, a co złe. 
«  List do Hebrajczyków 4 List do Hebrajczyków 5 List do Hebrajczyków 6  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.